Přeskočit navigaci

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
On-line katalog Co číst Digitální knihovna
Úvod > Pro knihovny > Vzdělávání

Přehled odborných, vzdělávacích, společenských, propagačních a dalších akcí pořádaných knihovnami, profesními sdruženími (SKIP, SDRUK), školami, spolupracujícími firmami, ale i dalšími pořadateli a vztahujících se ke knihovnicko-informační profesi naleznete na: http://skipcr.cz/akce-a-projekty/knihovnicke-akce/

 
Dne 5. 12. 2016 byla Ústřední knihovnickou radou ČR schválena Koncepce celoživotního vzdělávání knihovníků. Podrobnosti a plný text naleznete na stránkách Knihovnického institutu NK ČR.
 

 

Vzdělávací akce roku 2017


Datum Název akce Lektor Podrobnosti
24. 1. 2017 Kreativní informační lekce Mgr. Dagmar Chytková Na akci se již nelze přihlásit.
21. 2. 2017 Portál Knihovny.cz Mgr. Hana Hornychová Na akci se již nelze přihlásit.
22. 2. 2017 Psychologie jednání s agresivním jedincem kpt. PhDr. Jan Hubert, kpt. Mgr. Jana Bártová Na akci se již nelze přihlásit.
28. 2. 2017
7. 3. 2017
Pedagog v knihovně – knihovník pedagogem?
(cesta k cílové skupině dětí, dospělých i seniorů)
Mgr. Jan Sýkora Na akci se již nelze přihlásit.
9. 3. 2017 Praktický seminář k pravidlům RDA Bc. Blanka Bayerová Na akci se již nelze přihlásit.
18. 4. 2017 Zahájení Základního knihovnického kurzu více lektorů Na akci se již nelze přihlásit.
30. 5. 2017 Spolupráce a výměna informací na internetu Ing. Tereza Otčenášková Na akci se již nelze přihlásit.
6. 6. 2017 Sociální sítě pro pokročilé Ing. Tereza Otčenášková Na akci se již nelze přihlásit.
13. 6. 2017 Základy práce s digitální fotografií Ing. Tereza Otčenášková Na akci se již nelze přihlásit.
20. 6. 2017 MS PowerPoint pro pokročilé Ing. Tereza Otčenášková Na akci se již nelze přihlásit.
19. 9. 2017 Základy práce s digitální knihovnou Mgr. Lucie Jirků              Podrobnosti připravujeme.
26. 9. 2017 Tvorba plakátů s použitím infografiky Bc. Marta Lelková,
Bc. Klára Havlová
Podrobnosti připravujeme.
3. 10. 2017 Práce s digitální knihovnou pro pracovníky rešeršních a informačních služeb  Ing. Aleš Brožek Podrobnosti připravujeme.
1. 11. 2017 Přednáška o severské literatuře Lektoři Skandinávského domu (NO zaměřená na prezentaci kultury severských zemí). Podrobnosti připravujeme.
2. 11. 2017 Školení ke statistickému výkaznictví pro profesionální knihovny PhDr.Vít Richter Podrobnosti připravujeme.
21. 11. 2017 Královéhradecká knihovnická konference více lektorů Podrobnosti připravujeme.

 

 
 
Další připravované vzdělávací akce roku 2017 - termín dosud nebyl stanoven

Excel pro mírně pokročilé

Ing. Tereza Otčenášková

Pokročilé úpravy fotografií a animace v programu Gimp Ing. Zuzana Němcová
Bezpečné používání informačních technologií Ing. Zuzana Němcová
Informace státní a veřejné správy na internetu

Ing. Tereza Otčenášková