Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Akce > Další akce (Něco navíc...) > Články > 14. 11. prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc.: Václav IV.

14. 11. prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc.: Václav IV.

600. výročí úmrtí

Druhorozený syn císaře Karla IV. a jeho třetí manželky Anny Svídnické Václav se narodil 26. února 1361 v Norimberku na císařském hradě a zemřel 16. srpna 1419 na Novém Hrádku u Kunratic nedaleko Prahy. Václavova dlouhá vláda patří k nejspornějším v rámci našich národních dějin. Studium jeho osobnosti odhalilo některé její specifické rysy, např. alkoholismus. Rozpornost osobnosti tohoto českého vladaře se rovněž odrazila ve vzniku řady mýtů a pověstí o jeho životě. Václav si od dětství zvykl, že vše funguje jaksi samo a on se vlastně nemusí o nic starat. V okamžiku smrti jeho otce vypuklo papežské schizma. Toto rozdvojení papežství vedlo k dlouhým bojům. Místo aby se mladý král pokusil pokračovat v celoživotním úsilí svého otce, vládnutí jej neuspokojovalo ani netěšilo. Místo toho si zamiloval odlehlé lovecké hrádky a hrady (Křivoklát, Žebrák a Točník). Také vyhledával neobvyklou společnost mužů, kteří pocházeli z nezámožných kruhů drobné šlechty. S nimi trávil stále více času; víno teklo proudem. Nikoli náhodou se pro tyto muže vžilo označení „královi milci“. Při naznačeném způsobu vlády královská moc rapidně upadala a současně klesala i Václavova prestiž jako římského krále. V roce 1400 nespokojení kurfiřti zvolili Ruprechta Falckého římským protikrálem. České království se dále vyvíjelo jistou setrvačností. Sám panovník byl v letech 1394 a 1402–1403 zajat a vězněn českou šlechtou. Sklonek Václavova života se protíná s husitskou revolucí.

Zaujalo Vás to? Pak přijďte ve čtvrtek v 17:00 hod. do konferenčního sálu dozvědět se víc.

Vstupné 60/30 Kč.* Vstupenky ZDE
*Slevy se vztahují na seniory, studenty a držitele průkazu ZTP.

Přednáška proběhne v rámci cyklu Týden vědy a techniky AV ČR 2019.

ebanner_1200x444.png