Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Akce > Další akce (Něco navíc...) > Články > 15. 11. Boj za svobodu ve Francii 18. století

15. 11. Boj za svobodu ve Francii 18. století

Montesquieu, Diderot, Voltaire, Rousseau


Přednáška bude zaměřena na představení ideje svobody v jejím historickém kontextu, tedy z hlediska konceptu přirozených lidských práv. Na tomto základě novověcí evropští myslitelé obhajovali práva, která dnes tvoří nedílnou součást našich životů (právo na osobní svobodu, svobodu tisku a vyznání, právo na soukromé vlastnictví atd.). Budeme se zabývat jak teoretickou obhajobou svobody, tak především konkrétními boji, které francouzští filosofové sváděli s tehdejší mocí.

Přednáší  PhDr. Hana Fořtová, Ph.D.

Přednáška proběhne v 17:00 v konferenčním sále v 5. NP. v rámci cyklu Týden vědy a techniky AV ČR 2019.

Vstup volný.

ebanner_1200x444.png