Přeskočit navigaci

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
On-line katalog E-zdroje Digitální knihovna
Úvod > Akce > Další akce (Něco navíc...) > Články > 24. 5. doc. Mgr. Pavel Marek, Ph.D.: Česká šlechtická společnost v době pobělohorské

24. 5. doc. Mgr. Pavel Marek, Ph.D.: Česká šlechtická společnost v době pobělohorské

Přestože doba stavovského povstání a třicetileté války trvale poutá pozornost historiků, o životě tehdejší české šlechtické společnosti toho víme poskrovnu. Důvodem je nejen nechuť, již velká část představitelů české nacionalistické, liberální a posléze marxistické historiografie pociťovala k období, jemuž vévodila bělohorská „tragédie“, nýbrž i absence odpovídající pramenné základny. Výraznou výjimku představují dopisy nejvyššího kancléře Království českého Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkowicz a jeho manželky Polyxeny rozené z Pernštejna, o jejichž svědectví se bude opírat hlavní výkladová kostra přednášky. Oba pisatelé v nich podávají zajímavé zprávy o proměně, již zaznamenala tehdejší česká šlechtická společnost, o jejích každodenních problémech i radovánkách. Zažloutlé listy lobkovických dopisů však především reflektují dusnou atmosféru obrovské sociální rivality, která panovala mezi těmi, již se po roce 1620 ocitli na straně vítězů. Výpovědi Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkowicz a jeho ženy Polyxeny jsou přitom o to cennější, že nabízejí pohled výrazně oproštěný od jakékoliv cenzury a nezatížený přetvářkou, tolik typickou pro urozenou společnost doby raného novověku.

Přednáška se koná v rámci cyklu Ve znamení "osmiček" ve čtvrtek 24. května od 17:00 hod. v konferenčním sále v 5. patře.

Vstupné 50/25* Kč
* Slevy se vztahují na studenty, seniory a držitele ZTP průkazů. Děti do 12 let zdarma

Prednaska-Marek.jpg