Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Akce > Další akce (Něco navíc...) > Články > Dopolední setkávání: únor 2023

Dopolední setkávání: únor 2023

Vážení čtenáři a náštěvníci,
k 1. 1. 2023 dochází ke „kosmetickým“ změnám v činnosti klubu seniorů. Klub bude  probíhat jako doposud, ve spolupráci s Muzeem východních Čech v HK, pouze název se změní z „Klubu seniorů“ na „Dopolední setkávání“.
Rozhodli jsme se pro změnu názvu z toho důvodu, že pod pojmem „klub seniorů“ si mnozí  představovali,  že se jedná o uzavřenou skupinu a i další věkové kategorie, které často zaujaly názvy a témata, která byla prezentována, vzhledem k označení, přednášku nenavštívily.
Co se týká platby, za přednášku v knihovně se bude platit 70 Kč a bude možno koupit lístek jak v knihovně v centrální hale, tak i v informačním centru, nebo online v městském rezervačním systému HK Point. Tím odpadá původní pololetní platba. Tato částka bude použita na honoráře přednášejícím.
Návštěvy výstav budou po dohodě s Muzeem východních Čech zdarma.

9. února v 10:00 hod.
Mgr. Petr Čechák, Ph.D.: Prohlídka otevřeného depozitáře archeologie.

Komentovaná prohlídka výstavy. Vstup volný.

Po rekonstrukci budovy odborného pracoviště MVČ v Gayerových kasárnách vzniklo několik tzv. otevřených depozitářů. Mají sloužit mimo jiné jako výkladní skříň muzejního řemesla seznamující návštěvníky s osudy předmětů, které má muzeum ve sbírce. Konkrétně s jejich evidencí, uložením a vědeckým výzkumem. První z depozitářů, který muzeum představí, je depozitář archeologický, ve kterém se nacházejí nálezy od pravěku až po novověk.
Sraz v 10:00 hod. před vchodem do budovy Muzea východních Čech v HK v Gayerových kasárnách.


23. února 2023 v 10:00 hod.
Mgr. Stanislav Hrbatý: Poklady zbrojnic na hradech a zámcích – malované zbroje

Vstupné 70 Kč

Přednáška Mgr. Stanislava Hrbatého představuje fenomén malovaných zbrojí (především zbroje ze sbírky rodu d´Este a markýzů Obizzi) a zasazuje sbírku malované zbroje do širokého kontextu. Věnovat se bude i historii obou rodů, turnajovým slavnostem v Itálii, původu malovaných zbrojí a jejich výzdobě nebo rozboru ikonografického ztvárnění medúzy a její symboliky v umění.
Přednáška se koná v učebně č. 2 ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové.