Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Akce > Další akce (Něco navíc...) > Články > Týden knihoven 2010

Týden knihoven 2010

Sekce veřejných knihoven SKIP vyhlásila již 14. ročník celostátní akce . Letošní motto zní - KNIHOVNA PRO VŠECHNY. V centru knihovnického zájmu jsou - jako obvykle - především naši uživatelé. Letos však je každý den týdne od 4. do 9. října věnován jiné cílové skupině. Jedná se o seniory, matky na mateřské dovolené, děti, handicapované a národnostní a jazykové menšiny. Jeden den byl vyčleněn pro celou rodinu. Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové se k akci připojila ve formě přednášek týkajících se nejen minorit, ale nabízí i přednášky cestopisné. Následují dvě výstavy a v neposlední řadě nabízí pro prvních padesát studentů prvního ročníku středních škol možnost registrace zdarma. Cílem aktivit knihoven na podporu knih a čtenářství je nabídnout atraktivní využití volného času nejen novým čtenářům, ale pečovat hlavně o naše čtenáře stávající.