Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Akce > Další akce (Něco navíc...) > Články > Zkus si zdigitalizovat knihu!

Zkus si zdigitalizovat knihu!

V rámci kampaně Digitalizace v knihovnách pořádá Studijní a vědecká knihovna v HK speciální exkurze na oddělení digitalizace.
Každé první pondělí v měsíci (v květnu první úterý) si může každý prakticky vyzkoušet, co proces digitalizace knižního fondu obnáší. 

Počet účastníků je omezen, z kapacitních důvodů je třeba, aby se zájemci předem přihlásili na email digitalizace@svkhk.cz. 

Termíny v 1. pololetí 2017: 6.2., 6.3., 3.4., 2.5. a 5.6., vždy od 16:00 do 17:30.

skenner.jpg