Přeskočit navigaci

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
On-line katalog E-zdroje Digitální knihovna
Úvod > Akce > Články > KLUB SENIORŮ 2018 - PROGRAM NA 1. POLOLETÍ

KLUB SENIORŮ 2018 - PROGRAM NA 1. POLOLETÍ

svkhk_logo.gif                  mvc-logo-slogan-cz-CMYK.jpg
PROGRAM NA I. POLOLETÍ 2018
 

RENESANČNÍ PLÁTOVÁ ZBROJ
11. ledna 2018 od 10 hodin
Beseda s praktickými ukázkami zbroje - Mgr. Stanislav Hrbatý
Muzeum východních Čech v Hradci Králové – pracoviště Gayerovy kasárna
 
DO BOJE A NA TURNAJ – PLÁTOVÁ ZBROJ V 15. A V 16. STOLETÍ
18. ledna 2018 od 10 hodin
Přednáška - Mgr. Stanislav Hrbatý
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
 
PŘÍBĚH PÁSU ZV. ELIŠČIN
8. února 2018 od 10 hodin
Zajímavosti o jednom z nejcennějších sbírkových předmětů muzea. 
Beseda - PhDr. Markéta Pražáková.
Muzeum východních Čech v Hradci Králové – pracoviště Gayerovy kasárna
 
KULTURNÍ TRADICE MĚSTA: DIVADLO V HRADCI KRÁLOVÉ
22. února 2018 od 10 hodin
Přednáška - PhDr. Jaroslava Pospíšilová
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
 
WORKSHOP V RESTAURÁTORSKÝCH DÍLNÁCH MUZEA
8. března 2018 od 10 hodin
Marcela Raková, Věra Dvořáčková, Bc. Andrea Černá, Dana Barvová
Muzeum východních Čech v Hradci Králové – pracoviště Gayerovy kasárna
 
NÁVŠTĚVY T. G. MASARYKA V HRADCI KRÁLOVÉ
22. března 2018 od 10 hodin
Přednáška - PhDr. Jaroslava Pospíšilová
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
 
NÁVŠTĚVA PAMÁTNÍKU VÁLKY 1866 NA CHLUMU
12. dubna 2018
Mgr. Josef  Šrámek, Ph.D.
Chlum (čas bude upřesněn podle odjezdu autobusu)
 
 
PROMĚNA BOJIŠTĚ PRUSKO-RAKOUSKÉ VÁLKY V PAMÁTKOVOU OBLAST
26. dubna 2018 od 10 hodin
Přednáška - Mgr. Josef  Šrámek, Ph.D.
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
 
PÉČE O ZDRAVÍ V HRADCI KRÁLOVÉ ZA PRVNÍ REPUBLIKY
10. května 2018 od 10 hodin
Přednáška - PhDr. Pavla Koritenská
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
 
EXKURZE PLACHTA
24. května 2018 od 10 hodin
Botanická exkurze do přírodní památky Na Plachtě 
v Hradci Králové s RNDr. Věrou Samkovou, Ph.D., botaničkou muzea
 
PROCHÁZKA MĚSTEM SALON REPUBLIKY
7. června 2018 od 10 hodin
Mgr. Jan Jakl, PhDr. Pavla Koritenská
 
KAM DOŠLA MUZEA ZA POSLEDNÍCH TŘICET LET
21. června 2018 od 10 hodin
Přednáška - PhDr. Zdeňka Kulhavá
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové 
Vždy dvakrát měsíčně ve čtvrtek v 10:00 hodin.
Platba za členství za 1. pololetí je 250 Kč. Vstupné pro nečleny klubu 50 Kč na akci.
Kontakt: Vladimira.Buchtová@svkhk.cz