Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Akce > Připravujeme

Klub seniorů

Organizace Spojených národů vyhlásila rok 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity. Vyhlášený Rok seniorů se snažil nejen upozornit na problematiku stáří a stárnutí, ale chtěl také vyzvednout duševní a aktivní život seniorů. Stejně jako celá řada dalších organizací a institucí jsme se i v naší knihovně zamýšleli nad tím, jaké aktivity pro seniory připravit. Nakonec jsme se rozhodli pro dlouhodobější projekt Klubu seniorů, který byl spuštěn v roce 2013.
Mile nás překvapil poměrně velký zájem a aktivita našich starších čtenářů. Nechceme však činnost klubu omezovat čtenářským průkazem v naší knihovně a zveme do klubu i všechny další zájemce z řad seniorů.
Máme v úmyslu v rámci klubové činnosti jednou měsíčně poskytnout členům klubu prostory pro jejich vlastní aktivity. Mohou si v knihovně lektorsky vzájemně připravit besedu či přednášku nebo si případně jen zorganizovat společné volné posezení a popovídání. Kromě klubové činnosti nabízíme členům nově vznikajícího Klubu seniorů i program Akademie volného času. Členové Klubu obdrží od knihovny klubové průkazky a na závěr každého semestru i osvědčení o jeho absolvování.
Členové Klubu seniorů při Studijní a vědecké knihovně tedy získají možnost účastnit se každý měsíc klubových společných setkání a zároveň mohou navštěvovat Akademii volného času. Setkání i přednášky se budou konat pravidelně vždy ve čtvrtek dopoledne. Jako bonus budou členové klubu přednostně informováni o všech zajímavých akcích, které knihovna bude v dalších letech pořádat. Kromě našich čtenářů zveme srdečně i další zájemce a těšíme se s vámi na shledanou.
V případě vašeho zájmu o činnost Klubu seniorů kontaktujte prosím vedoucí Oddělení vnějších vztahů a marketingu služeb Bc. Vladimíru Buchtovou, Vladimira.Buchtova@svkhk.cz

Momentálně nepřipravujeme nové akce.