Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Akce > Literární dílny > O cyklu Literární dílny

O literárních dílnách

Literární dílny je cyklus volně navazujících přednášek a besed o literatuře s významnými osobnostmi působícími jak v regionu východních Čech, tak i mimo něj. Nejedná se pouze o spisovatele, básníky, literární historiky a kritiky, překladatele a redaktory, ale i o výtvarníky, knihovníky, učitele nebo další osobnosti, pro které se literatura stala celoživotním zájmem.

Posluchači přednášek a besed o literatuře se rekrutují jednak z řad studentů zejména humanitně zaměřených oborů Univerzity Hradec Králové, jednak z řad čtenářů naší knihovny i všech ostatních zájemců o literaturu. Literární dílny navštěvují všechny generace a jejich návštěva je zdarma. Ke každé přednášce připravuje naše knihovna tištěný materiál s bibliografií a základními údaji o přednášeném tématu, který je každému návštěvníkovi přednášky k dispozici rovněž zdarma.

Tyto metodické listy knihovna archivuje a každé dva roky vydává jejich souborné vydání jako interní publikaci, do které můžete nahlédnout v regionální badatelně nebo si ji můžete vypůjčit domů v půjčovně SVK.

Pokud máte zájem být informováni o nejbližších literárních dílnách e-mailem, můžete si zasílání pozvánek objednat na adrese vladimira.buchtova@svkhk.cz.