Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Akce > Pojďme si povídat > Připravujeme

Pojďme si povídat

Od roku 2002 probíhá ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové cyklus Pojďme si povídat, který nabízí pestrou škálu oblíbených cestopisných přednášek. Své posluchače si našly akce jak s regionální tématikou, tak i  povídání a filmy o zajímavých místech celého světa.
Během let se rozšířila řada stálých přednášejících, které si naši posluchači oblíbili.
Momentálně nepřipravujeme nové akce.