Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Akce > Toulky historií > 11. 10. Státní symboly České republiky a korunovační klenoty českých králů

11. 10. Státní symboly České republiky a korunovační klenoty českých králů

Přednáška PhDr. Zdeňky Kulhavé představí nejvýznamnější insignie našeho státu a národa, které se vážou k mnohasetleté historii českých zemí. Spolu s nimi nebudou opomenuty ani národní symboly, k nimž se český národ upínal v dobách dobrých i zlých. Posluchači se dovědí o zajímavostech vybraných symbolů, jejich historickém významu a také o osobnostech, které se s nimi pojí. Vzhledem k tomu, že se přednáška váže k akcím připomínajícím 100. výročí založení Československé republiky, bude připomenut i osud korunovačních klenotů v pohnutém 20. století.

Začátek v 17:00 hod. v konferenčním sále v 5.NP.
Vstupné 50/25 Kč.*

* Slevy se vztahují na seniory, studenty a držitele průkazu ZTP. Děti zdarma.

Statni-symboly.png