Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Akce > Toulky historií > 19. 2. doc. Mgr. Martin Čapský, Ph.D.: Stesk na ženitbu Hynka z Poděbrad

19. 2. doc. Mgr. Martin Čapský, Ph.D.: Stesk na ženitbu Hynka z Poděbrad

Limitní situace v životě pozdně středověkého šlechtice

Hynek z Poděbrad byl nejmladším synem českého krále Jiřího z Poděbrad. Díky svému otci získal vynikající vzdělání a vstoupil do dějin české literatury jako jeden z prvních humanistických literátů. Báseň „Stesk na ženitbu“ není v jeho díle často připomínána. Hynek z Poděbrad v ní tematizoval zkušenost svých vrstevníků – založení rodiny a převzetí role hospodáře, včetně úskalí, která jsou s touto přechodovou fází spojena. Autor využíval prvky masopustní komiky, cíleně bavil své posluchače a na situacích každodenního života šlechtice‑hospodáře konstruoval stavovskou distinkci vůči méně urozeným.
Srdečně Vás zveme na úvodní přednášku z cyklu Každodennost v historii.

Přednáší doc. Mgr. Martin Čapský, Ph.D., Ústav historických věd FF Univerzity Pardubice

Začátek v 17:00 hod. v konferenčním sále v 5. NP.

Vstupné 60/30 Kč.* Vstupenky zde
Slevy se vztahují na seniory, studenty a držitele průkazu ZTP.

Hynek-z-Podebrad.png