Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Akce > Toulky historií > 2. 4. doc. Jiří Kubeš: Kavalírské cesty

2. 4. doc. Jiří Kubeš: Kavalírské cesty

v 17. a první polovině 18. století a jejich proměny

Pro raný novověk jsou typickým fenoménem kavalírské cesty. Absolvovali je mladí šlechtici v době, než dosáhli plnoletosti, a měly je připravit na dospělý život. Základním cílem bylo přivyknout životu v mezinárodní dvorské společnosti a osvojit si znalosti a schopnosti, kterých si tato společnost cenila. Protože ale v tomto století došlo k zásadním změnám v rakouské habsburské monarchii, nemůžeme hovořit o jednotné podobě kavalírských cest po celé toto období. Cílem této přednášky tedy bude představit odlišné podoby kavalírských cest na počátku 17. století, po roce 1650 a v první polovině 18. století. Zároveň se pokusíme odpovědět na otázku, kdy a proč došlo ke změnám této šlechtické socializační praktiky. Vše bude ilustrováno na příkladech významných šlechticů z českých zemí.

Srdečně Vás zveme na přednášku z cyklu Každodennost v historii.

Přednáší doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D., Ústav historických věd Univerzity Pardubice

Začátek v 17:00 hod. v konferenčním sále v 5. NP.

Vstupné 60/30 Kč.* Vstupenky zde
* Slevy se vztahují na seniory, studenty a držitele průkazu ZTP.


Prednaska-Kubes.png