Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Akce > Toulky historií > 21. 5. Mgr. Hana Stoklasová, Ph.D.: Podoba a změny přechodových rituálů 19. století

21. 5. Mgr. Hana Stoklasová, Ph.D.: Podoba a změny přechodových rituálů 19. století

Přednáška představí podobu a proměny katolických přechodových rituálů v 19. století. Přechodovými rituály jsou v historii označovány nejdůležitější církevní svátosti – křest, biřmování, sňatek a pohřební ritus, které v minulosti oddělovaly jednotlivé etapy lidského života a zároveň patřily k nejzásadnějším okamžikům v životě člověka. Pod tlakem modernizace a sekularizace společnosti procházely tyto rituály v 19. století zásadní proměnou. V důsledku tohoto procesu došlo k oslabení role církve v životě člověka, ale i k radikální laicizaci přechodových okamžiků, která byla dovršena ve 2. polovině 20. století.

Srdečně Vás zveme na přednášku z cyklu Každodennost v historii.

Začátek v 17:00 hod. v konferenčním sále v 5. NP.

Vstupné 60/30 Kč.* Vstupenky zde.
* Slevy se vztahují na seniory, studenty a držitele průkazu ZTP.

Prednaska-Stoklasova.png