Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Akce > Toulky historií > 23. 4. doc. Pavel Marek: Habsburské panovnické pohřby v raném novověku

23. 4. doc. Pavel Marek: Habsburské panovnické pohřby v raném novověku

Pohřební rituály raně novověkých Habsburků se vyznačovaly značnou propracovaností, neboť byly vnímány jako důležitý prostředek reprezentace a medializace osoby zemřelého i celého rodu. Detailně promyšlená dramaturgie katolického pohřbu byla připravována tak, aby sloužila k rozloučení s biologickým tělem nebožtíka a současně k vytváření obrazu jeho nesmrtelného sociálního těla. Zemřelý se měl v průběhu funerální slavnosti zapsat do kolektivní paměti přihlížejících především jako ctnostný vladař, křesťanský rytíř a bojovník za katolickou víru, jenž s pomocí boží milosti navázal na vladařské úsilí svých slavných předků. Důraz kladený na vylíčení jeho vlastních zásluh měl však zároveň za cíl nabídnout následování hodný vzor budoucím generacím. V přednášce budou na příkladu pohřbů vybraných příslušníků habsburského rodu přiblížena určitá specifika raně novověkých funerálních slavností.

Srdečně Vás zveme na přednášku z cyklu Každodennost v historii.

Přednáší doc. Mgr. Pavel Marek, Ph.D., Ústav historických věd Univerzity Pardubice

Začátek v 17:00 hod. v konferenčním sále v 5. NP.

Vstupné 60/30 Kč.* Vstupenky zde
* Slevy se vztahují na seniory, studenty a držitele průkazu ZTP.


Prednaska-Marek.png