Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Akce > Toulky historií > 24. 5. doc. Mgr. Pavel Marek, Ph.D.: Česká šlechtická společnost v době pobělohorské

24. 5. doc. Mgr. Pavel Marek, Ph.D.: Česká šlechtická společnost v době pobělohorské

Přestože doba stavovského povstání a třicetileté války trvale poutá pozornost historiků, o životě tehdejší české šlechtické společnosti toho víme poskrovnu. Důvodem je nejen nechuť, již velká část představitelů české nacionalistické, liberální a posléze marxistické historiografie pociťovala k období, jemuž vévodila bělohorská „tragédie“, nýbrž i absence odpovídající pramenné základny. Výraznou výjimku představují dopisy nejvyššího kancléře Království českého Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkowicz a jeho manželky Polyxeny rozené z Pernštejna, o jejichž svědectví se bude opírat hlavní výkladová kostra přednášky. Oba pisatelé v nich podávají zajímavé zprávy o proměně, již zaznamenala tehdejší česká šlechtická společnost, o jejích každodenních problémech i radovánkách. Zažloutlé listy lobkovických dopisů však především reflektují dusnou atmosféru obrovské sociální rivality, která panovala mezi těmi, již se po roce 1620 ocitli na straně vítězů. Výpovědi Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkowicz a jeho ženy Polyxeny jsou přitom o to cennější, že nabízejí pohled výrazně oproštěný od jakékoliv cenzury a nezatížený přetvářkou, tolik typickou pro urozenou společnost doby raného novověku.

Přednáška se koná v rámci cyklu Ve znamení "osmiček" ve čtvrtek 24. května od 17:00 hod. v konferenčním sále v 5. patře.

Vstupné 50/25* Kč
* Slevy se vztahují na studenty, seniory a držitele ZTP průkazů. Děti do 12 let zdarma

Prednaska-Marek.jpg

Pokud Vás téma zajímá, můžete pro více informací navštívit naši Digitální knihovnu SVK HK. Vybrali jsme pro Vás: 


Doba bělohorská a Vilém starší Konecchlumský z Konecchlumí

Ilustrované dějiny světové - novověk stavovské povstání  (začíná od str. 147)

V. V. Tomek: Děje království Českého (začíná od str. 326)

Paměti o věcech duchovních v král. věnném městě Novém Bydžově n.C. od dob nejstarších až po časy nejnovější  (začína od str. 48)