Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Akce > Toulky historií > 29. 5. prof. PhDr. Jiří Mikulec, CSc.: Třicetiletá válka a rekatolizace Čech

29. 5. prof. PhDr. Jiří Mikulec, CSc.: Třicetiletá válka a rekatolizace Čech

Táhlá série vojenských konfliktů, pro kterou se ujal název třicetiletá válka, zpustošila v první polovině 17. století velká území. Měla za následek značný demografický i hospodářský úpadek postižených zemí, ale především poznamenala mocenské poměry ve střední Evropě. Jejím dopadům na náboženskou situaci v českých zemích je věnována tato přednáška. Bude se zabývat otázkou náboženského charakteru třicetileté války stejně jako jejími mezinárodními konfesními souvislostmi. Těžištěm přednášky bude pohled na proces pobělohorské rekatolizace se zřetelem k válečným událostem na území českých zemí. Ukáže důvody plošné rekatolizace, její průběh, a především se bude zabývat otázkou, jak násilné obracení obyvatelstva ke katolické víře ovlivnila sama válka.

Přednáška se koná v rámci cyklu Ve znamení "osmiček" v úterý 29. května od 17:00 hod. v konferenčním sále v 5. patře.

Vstupné 50/25* Kč
* Slevy se vztahují na studenty, seniory a držitele ZTP průkazů. Děti do 12 let zdarma

Prednaska-Mikulec.jpg

 

Pokud Vás téma zajímá, můžete pro více informací navštívit naši Digitální knihovnu SVK HK. Vybrali jsme pro Vás: 

Doba bělohorská a Vilém starší Konecchlumský z Konecchlumí

Ilustrované dějiny světové - novověk stavovské povstání  (začíná od str. 147)

V. V. Tomek: Děje království Českého (začíná od str. 326)

Paměti o věcech duchovních v král. věnném městě Novém Bydžově n.C. od dob nejstarších až po časy nejnovější  (začína od str. 48)