Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Akce > Toulky historií > 7. 3. prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc.: Každodenní život v době temna

7. 3. prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc.: Každodenní život v době temna

Doba temna představuje dlouhý časový úsek pobělohorských Čech až hluboko do 18. století. Stále jsou o něm zakořeněné názory, že to bylo období všestranného úpadku státu, společnosti u nás. Zvláště pak že trpěl pobělohorský venkov: nevolníci, roboty apod.  Bylo tomu opravdu tak? Anebo se jedná o jistý mýtus či křivé zrcadlo minulosti? Přednáška se pokusí ukázat, že každodenní život obyčejných lidí se mohl velmi odlišovat od uvedených negativních představ. Život českého venkova se řídil formálními i neformálními pravidly, která se nejednou lišila od státem vydávaných norem. Český venkov byl velmi odolný vůči působení armády stejně jako různým nařízením vrchnosti. Přednáška pojedná o soudobé kriminalitě, sexuálním jednání lidí i o dalších skutečnostech, které ovlivňovaly jejich každodenní život.
Srdečně Vás zveme na přednášku z cyklu Každodennost v historii.

Přednáší prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc., Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Začátek v 17:00 hod. v konferenčním sále v 5. NP.

Vstupné 60/30 Kč.* Vstupenky zde
Slevy se vztahují na seniory, studenty a držitele průkazu ZTP.

Prednaska-Cechura.png