Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Akce > Toulky historií > 8. 11. doc. Mgr. Pavel Panoch, Ph.D.: Architektura pro mladou republiku

8. 11. doc. Mgr. Pavel Panoch, Ph.D.: Architektura pro mladou republiku

aneb Stavitelské umění ve východních Čechách mezi světovými válkami

Ve čtvrtek 8. listopadu Vás srdečně zveme na přednášku doc. Mgr. Pavla Panocha, Ph.D., která se koná v rámci cyklu Ve znamení "osmiček".

Epocha „budování státu“, z dějinné perspektivy relativně krátké období dvou dekád, přinesla nejen zásadní politickou transformaci a s ní spojenou proměnu fungování české společnosti, procházející obdobím radikální modernizace, ale také se výrazným způsobem zapsala do tváře pražské metropole i českého venkova. Moderní architektura zaujímala v kultuře meziválečného Československa, státu s pouhými deseti miliony obyvatel, prestižní postavení a stala se výrazovým prostředkem, znakem kulturní síly, technické vyspělosti a sociálního pokroku, pozitivně přijímaným napříč celou společností. V českých městech – region východních Čech nevyjímaje – vyrostlo z popudu a nákladu státu mnoho budov, často monumentálních rozměrů, které dodnes udivují jak velkorysostí svého záběru a úrovní realizace, tak i svou technologickou vyspělostí.
Přednáška bude věnována představení toho, jak se étos a ideály mladé české republiky promítly do veřejného i soukromého prostoru ve vybraných městech východočeského regionu, a představí zdejší prvorepublikovou architekturu v co možná nejširší typologické a tematické šíři: od staveb postavených pro státní nebo městské instituce, finanční ústavy, školská a další výchovná zařízení přes zdravotnické areály, sportoviště a stavby tělocvičných spolků, dopravní a technické stavby až po městské obytné soubory vzniklé ze státních prostředků. Výběrově budou připomenuty také privátní architektonické zakázky, iniciované prvorepublikovou elitou a příslušníky střední třídy, dokreslující proměnu životního stylu a estetických norem i vitální elán první republiky.

Začátek v 17:00 hod. v konferenčním sále v 5. NP.
Vstupné 50/25 Kč.*
*Slevy se vztahují na seniory, studenty a držitele průkazu ZTP. Děti zdarma.

Prednaska-Panoch-(1).png