Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Akce > Výstavy > 4. 9. – 31. 10. Voda je život

Voda-je-zivot.png

4. 9. – 31. 10. Voda je život

Výstava zachycuje výzkum globální změny, její projevy v atmosféře a dopady na biosféru a lidskou společnost. Tematicky se zabývá podzemními a povrchovými vodami z více úhlů pohledu, zajištěním dostatku vodních zdrojů a vodou v krajině, umělými mokřady a melioracemi, povodím Vltavy, ale i monitorováním kormorána velkého. Velmi zajímavou problematikou jsou aktivity Mezinárodní komise pro ochranu Labe a její více než třicetiletá činnost.
Výstavu připravil Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. (dále ÚVGZ) – česká veřejná výzkumná instituce, evropské centrum excelence a jeden z ústavů Akademie věd ČR.

Výstava bude k vidění v galerii Dokola ve 4. NP.

ÚVGZ připravil 4. ročník výstavy „VODA JE ŽIVOT“ ve spolupráci s následujícími institucemi: Česká geologická služba, Český hydrometeorologický ústav, Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Mezinárodní komise pro ochranu Labe, Ministerstvo zemědělství, Povodí Vltavy, s. p., Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i., Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i.