Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Akce > Výstavy > ZRUŠENO. 4. - 31. 3. Hradecká fotografická konzervatoř 2019-2020

ZRUŠENO. 4. - 31. 3. Hradecká fotografická konzervatoř 2019-2020

HFK je intenzivní studium fotografie v rozsahu tří výukových bloků (doba trvání 24 měsíců), organizované formou dálkového řízeného samostudia. Uskutečňuje se v pravidelných víkendových setkáních jedenkrát měsíčně, převážně v prostorách Impulsu, centra podpory uměleckých aktivit v Hradci Králové. Podmínkou pro uchazeče je dovršení 18 let při zahájení studia. Ukončené středoškolské vzdělání (vyučení). Studium je koncipováno pro vyspělé fotografy, kteří zvládli fotografickou techniku a černobílý proces při zpracování fotografií ve fotokomoře. Vedoucí lektoři byli doc. MgA. Josef Ptáček a MgA. Ivo Gil.

Absolventi po ukončení Hradecké fotografické konzervatoře měli velký zájem ve studiu fotografie pokračovat. Proto byl otevřen ročník nástavbového studia Hradecké fotografické konzervatoře, kam bylo vybráno 25 absolventů z let 2012 – 2020.
 
V průběhu jednoho roku se posluchači zabývali fotografií s přesahem do malířství, filozofie, hudby…
Od posluchačů se vyžadovala samostatná tvůrčí práce v abstraktní rovině. Posluchači se při své tvorbě obraceli do sebe a ne do reality světa. Pro zpětnou vazbu pochopení probíraných témat byla zadávána témata pro vlastní fotografickou tvorbu, která byla průběžně konzultována.

Vedoucí lektor: doc. MgA. Josef Ptáček. Na výuce se dále podíleli Mgr. Mgr. Dana Kyndrová – fotografka z Prahy, představitelka reportážní fotografie; Štěpán Grygar prof., Doc., Mgr., fotograf z Prahy – autor knihy o současném konceptuálním umění ve fotografii; prof. doc.  MgA. Rudolf Prekop – fotograf, pedagog FAMU Praha, představitel Slovenské nové vlny; prof. Mgr. Jindřich Štreit, Dr.h.c. – fotograf a pedagog na ITF při Slezské univerzitě v Opavě, Dušan Veselý – vedoucí obrazové části ČTK Praha; MgA. Jaroslav Kučera – fotograf z Prahy, představitel dokumentární fotografie; Vratislav Šrámek – hudební skladatel především scénické a filmové hudby; Mgr. Vítězslav Krejčí – pedagog a představitel Fomy Bohemia spol. s r.o. a Karel Kerlický – nakladatel fotografických publikací, majitel nakladatelství KANT
 
Toto nástavbové studium začalo v lednu 2019 a skončil v březnu 2020 absolventskou výstavou, kterou budete mít možnost zhlédnout v Galerii U přívozu Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové od 4. do 31. března 2020.
 
Vernisáž se koná 6. 3. v 17 hodin;  úvodní slovo pronese doc. MgA. Josef Ptáček. Hudební doprovod: Jaromír Němec a Pavel Plašil, členové Filharmonie Hradec Králové.


Vystavují:
Anna Benešová, Hradec Králové; Jiří Drbohlav, Holovousy; Michal Kolář, Mikulovice; Jindra Koldinská, Lípa nad Orlicí; Tomáš Král, Rodné; Karolína Kubcová, Náchod; Tomáš Lelek, Výrava; Jaroslav Lelek, Jasenná; Vladimír Ludvík, Hradec Králové; Martin Lukeš Praha; Martin Máslo, Náchod; Hana Michaličková, Hradec Králové; Renáta Molová, Praha; Michaela Poláčková, Praha; Jitka Prausová, Hradec Králové; Dagmar Skořepová, Praha; Alice Skřivanová, Praha; Pavel Soušek, Praha; Václav Staněk, Plzeň; Eva Stanovská, Dřenice; Kateřina Šušlíková, Mohelnice; Petr Ulrich, Brandýs n. L. – Stará Boleslav; Dita Valachová, Horní Ředice a Luboš Víteček, Rychnov nad Kněžnou

HFK-2020.png