Přeskočit navigaci

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
On-line katalog E-zdroje Digitální knihovna

Pro školy

Knihovna zve studenty a učitele na:

 Lekce informačního vzdělávání

Ke všem lekcím máme připravené pracovní listy, využíváme skupinovou práci. Studenti vyhledávají informace v různých typech dokumentů, své výsledky prezentují před spolužáky. Informační vzdělávání učí efektivnímu získávání a zpracovávání relevantních informací. Cílem je mimo jiné rozvíjet schopnost učit se, spolupracovat a kriticky myslet.Maximální počet účastníků: 30 studentů
Kdy: po dohodě kdykoliv během otevírací doby knihovny
Za kolik: zdarma

 
 
Objednávky:

osobně: ve studovně v 5. podlaží
online: rezervační formulář (objednávku potvrdíme max. do 2 pracovních dnů)
telefonicky: 494 946 243,
e-mailem: inform@svkhk.cz (objednávku potvrdíme max. do 2 pracovních dnů)
 

Online rezervační formulář
Objednávám tuto akci:


 Security code
 

Letak_lekce

Ve víru Velké války

Od září 2018. Nejnovější lekce je zaměřena na témata týkající se první světové války. Pro studenty jsme připravili 6 pracovních listů pro skupinovou práci: československé legie, T. G. Masaryk, propaganda, lékařství, každodennost, odraz války v beletrii a hudbě. Studenti budou pracovat s knihami, časopisy, internetovými zdroji, připraveny jsou i tvořivé úkoly.
Cílová skupina: SŠ a druhý stupeň ZŠ
Čas trvání lekce: 120-180 minut
Vhodné pro předměty: dějepis, občanská výchova, základy společenských věd
Další informace.


How to find books, journals and information

Od ledna 2018. První lekce v angličtině. Šest pracovních listů v angličtině. Studenti pracují s knihami odbornými i beletristickými, vyhledávají např. v databázi PressReader. Prolistují např. kuchařku Gordona Ramsayho, zaposlouchají se do příběhu o Jacku Rozparovači, prohlédnou si dobrodružnou e-knihu. Jak pracovali, prezentují anglicky před spolužáky.
Cílová skupina: SŠ a druhý stupeň ZŠ
Čas trvání lekce: 90-120 minut
Vhodné pro předmět: anglický jazyk
Další informace.

 

Po knihovně letem Čapkovým světem

Osvědčená lekce zaměřená na služby knihovny a osobnost Josefa Čapka. Studenti ve skupinách zjišťují, jaké služby probíhají v jednotlivých částech knihovny a dopátrávají se informací o Josefu Čapkovi. Nakonec provedou spolužáky po daném úseku knihovny seznámí je se službami i  se střípky života či díla významné osobnosti. Lekce je vhodná  k prvnímu seznámení s knihovnou, místo klasické exkurze. 
​Cílová skupina: druhý stupeň ZŠ a SŠ

Čas trvání lekce: 120 minut
Vhodné pro předměty: informatika, občanská výchova, základy společenských věd, český jazyk a literatura, výtvarná výchova
Další informace.
 

Hledám knihu, článek - kdo mi pomůže?

Lekce zaměřená na vyhledávání v různých typech online katalogů, souborných katalogů, informačních branách. Studenti pracují ve skupinách, plní kreativní úkoly. Vyhledávají literaturu, porovnávají jednotlivé zdroje, hodnotí je a prezentují. Lektor v případě potřeby koriguje, doplňuje. Cílem lekce je rozšířit studentům spektrum zdrojů, se kterými mohou pracovat.
Cílová skupina: SŠ a druhý stupeň ZŠ
Čas trvání lekce: 60 minut
Vhodné pro předměty: informatika, ale vhodné pro vyučující všech předmětů k vyhledávání literatury k nejrůznějším oborům
Další informace.
 

"...takových žen je velmi málo na světě..."

Tato lekce je zaměřena na regionální osobnost  a dílo Boženy Němcové
Cílová skupina: SŠ a druhý stupeň ZŠ
Čas trvání lekce: 120 minut
Vhodné pro předmět: český jazyk a literatura

Další informace.
 

 
"Nejjednodušší a nejtěžší je říkat čistou pravdu"
Lekce je zaměřena na osobnost a dílo Karla Čapka. Doporučujeme především pro střední školy.
Cílová skupina: SŠ a druhý stupeň ZŠ
Čas trvání lekce: 120 minut
Vhodné pro předmět: český jazyk a literatura
Další informace.
 

"Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí."

Lekce se vztahuje k osobnosti a dílu Václava Havla a k tématům s ním spojeným - např. k odporu proti komunistické totalitní moci či k událostem kolem listopadu 1989.  Lekce je vhodná především pro střední školy.
Cílová skupina: SŠ a druhý stupeň ZŠ
Čas trvání lekce: 120 minut
Vhodné pro předměty:občanská výchova, základy společenských věd, dějepis, český jazyk a literatura
Další informace
 

Za Pipi, Mauglím, Malým princem a dalšími dětskými hrdiny hurá do knihovny!

Pracujeme s texty těchto autorů: H. Ch. Andersen, A. Lindgren, bratři Grimmové, R. Kipling a Saint-Exupéry. Každá skupina podle otázek vyhledává informace ze života a díla spisovatele, děti také listují v knihách a atlasech, kde zjišťují základní fakta o zemi, ve které autor žil.
Cílová skupina: 2. - 6. třída ZŠ
Čas trvání lekce: 90 minut
Vhodné pro předměty: český jazyk a literatura, prvouka, zeměpis
Další informace.
 

Lekce rozvíjejí klíčové kompetence k učení, řešení problémů, komunikativní, sociální a personální a občanské.

 

 
 Konzultace pro učitele


 
Učitelům středních i základních škol nabízíme individuální setkání týkající se využívání knihovny a jejích zdrojů pro sebe, samostudium, přípravu na vyučování, práci se studenty.

Možná témata konzultací:
 • seznámení s knihovnou a jejími službami
 • vyhledávání literatury a a dalších zdrojů k vybranému tématu
 • před první návštěvou knihovny se třídou (bližší informace o průběhu lekce, případné úpravy)
 • vyslání studentů do knihovny (pro informaci, literaturu, přípravu projektu...)
 • diskuse nad pracovními listy
 • příprava programu v knihovně na míru škole, třídě
 • vlastní námět
Kdy: po dohodě kdykoliv během otevírací doby knihovny
Zdarma, bez nutnosti registrace


Konzultace-pro-ucitele.png
Jsme tu pro Vás.  

Objednávky: michaela.haskova@svkhk.cz, 494 946 255
 

 Exkurze

 

Exkurze jsou vhodné zejména pro střední školy, ale navštěvují je rovněž vyšší ročníky základních škol a vysokoškoláci (obsah upravujeme s ohledem na věk a obor účastníků). Naše nabídka platí i pro mimohradecké zájemce.

 
 • exkurze po veřejných prostorách knihovny a seznámení s jejími službami: 60 minut
 • exkurze + práce s online katalogem SVK HK: 90 minut
 • exkurze + práce s online katalogem + doporučená literatura k tématu + vyhledávání ve vybraných databázích: 120 minut
 • exkurze + regionální fond literatury + ukázka vyhledávání v regionálních zdrojích: 90 minut

Předběžná dohoda je nutná, abychom pro Vás mohli rezervovat učebnu na určený čas a abychom s Vámi dojednali Vaše eventuální požadavky na obsah exkurze.

 

Těšíme se na Vás.K tématům sourozenců Čapkových doporučujeme webovou stránku turistického regionu Kladské pomezí: karelcapek.cz/