Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
* * *
Úvod > Výročí regionálních osobností

Osobnost měsíce

Jan Nepomuk Filcík  (20. 11. 1789 – 25. 1. 1837)filcik.jpg

pocházel z Kopidlna u Jičína, byl výborný pedagog a hudebník, působil na farní škole v Chrasti u Chrudimi. Ve svých pedagogických metodách a postupech předběhl dobu, zaváděl při vyučování nové postupy a metody.
Napsal učebnice a metodické příručky, které byly srozumitelné a velice praktické, a proto velice oblíbené. Např. učebnice „Rychlý počtář…“ z roku 1833 se ve školách používala pro přehlednost a metodiku až do 50. let 20. století.
Filcík vlastním nákladem vydal v roce 1835 průkopnickou učebnici s názvem: „Přírodopis co kratochvilník školní pro mládež dospělejší českoslovanskou“.
Učebnice se stala průkopnickou, protože se přírodopis jako samostatný předmět ve školách ještě nevyučoval, až v roce 1849 se tato kniha stala učebnicí Přírodopisu pro 3. třídu české školy hlavní v Praze.
Filcík byl také vynikajícím hudebníkem a hudebním pedagogem. Je autorem první české houslové školy, která vyšla tiskem v roce 1832. S místními zpěváky a hudebníky v Chrasti veřejně provedl „Requiem“ W. A. Mozarta a Haydnovo oratorium „Stvoření světa“. Chrastecká základní umělecká škola se na jeho počest jmenuje ZUŠ J. N. Filcíka, kde má zároveň také pamětní desku.

Z našeho fondu doporučujeme:

FILCÍK, Josef. Přjrodopis co kratochwilnjk školnj pro mládež dospělegšj českoslowanskau. W Praze: W Knjžecý arcybiskupské knihtiskárně, v Josefy Fetterlowé, řjzenjm Wáclawa Špinky, 1834. s. [1].

FILCÍK, Jan Nepomuk Josef. Rychlý Počtář, aneb, Krátce obsažené počty z hlawy pro mládež dospělegssj. W Hradcy Králowé: Jan Host. Pospjssil, 1833, p. [1]. Dostupné online.

ŠMÍD, Josef. Obraz života a působení Jana Nep. Josefa Filcíka, vzorného učitele v Chrasti: příspěvek k historii školství na počátku 19. stol. V Praze: Nákladem "Besedy učitelské", 1900. Dostupné také online.