Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
* * *
Úvod > Výročí regionálních osobností

Osobnost měsíce

Albína Honzáková (7. 4. 1877 Kopidlno – 11. 7. 1973 Praha)
Albina.jpeg

byla jedna z prvních českých středoškolských učitelek. Pocházela z Kopidlna u Jičína, její sestra Anna se stala první českou lékařkou. Albína Honzáková studovala od roku 1892 na Minervě. Minerva byla první a tehdy jediná střední škola, která dívkám poskytovala gymnaziální maturitu a možnost pokračování na univerzitě. Po maturitě Honzáková studovala na Univerzitě Karlově filozofickou fakultu, obor historie a geografie. Jejími učiteli byli mimo jiné T. G. Masaryk, Jaroslav Goll a Josef Pekař. Albína Honzáková vyučovala od roku 1900 na Minervě, kde působila až do roku 1933. Vyučovala zde dějepis, zeměpis, částečně češtinu a němčinu. Zaváděla nové vyučovací metody, vedla studentky k diskusním debatám. Zvláštním charismatem a příjemným zjevem si od studentek vysloužila přezdívku Pallas Athéna. Jejími studentkami byla například budoucí novinářka a spisovatelka Milena Jesenská. Kromě své učitelské činnosti působila Albína Honzáková ve významných pražských spolcích. Patřila k zakladatelkám Ženského klubu českého, Ženské národní rady a Výboru pro volební právo žen. Při této práci poznala senátorku Františku Plamínkovou a mezi oběma vzniklo celoživotní přátelství. Obě byly učitelkami a měly své zkušenosti se zákonem o celibátu, podle něhož nesměla povolání učitelky vykonávat vdaná žena. Obě měly velkou zásluhu na tom, že byl tento celibát v roce 1919 zrušen. V roce 1925 se Albína Honzáková zúčastnila spolu s Františkou Plamínkovou mezinárodního kongresu ženské rady ve Washingtonu. Honzáková spolupracovala také na Ottově slovníku naučném, vypracovala hesla, které se týkala geografie a ženského hnutí. Je autorkou životopisu o F. Plamínkové Kniha života: Práce a osobnost F. F. Plamínkové (1935).

Z našeho fondu doporučujeme:

UHROVÁ, Eva. Anna Honzáková a jiné dámy. 1. Vydání. Praha: Uhrová, 2012, Charismatická učitelka prvorepublikové ženské elity Albína Honzáková, s. 108–185, ISBN 978-80-260-3152-9

HONZÁKOVÁ, Albína. Československé studentky let 1890-1930: almanach na oslavu čtyřicátého výročí založení ženského studia Eliškou Krásnohorskou. Praha: Ženská národní rada, 1930, 331 s.