Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
* * *
Úvod > Výročí regionálních osobností

Osobnost měsíce

 

Karel Rokitanský

Rokitansky.jpgse narodil před 220 lety 19. 2. 1804 v Hradci Králové. Byl významný český lékař a patolog působící ve Vídni. Otec Prokop Rokitanský pocházel z Jičína a byl kancelistou krajského úřadu v Hradci Králové. Matka Terezie byla dcerou Václava Longmana rytíře z Auen, prvního krajského komisaře v Hradci Králové. Rod Longmanů pocházel původně z Irska. Karel Rokitanský studoval gymnázium v Hradci Králové a lékařství v Praze a ve Vídni. V roce 1828 ukončil studia medicíny a stal se asistentem ústavu patologické anatomie Všeobecné nemocnice ve Vídni a od roku 1832 tento ústav vedl. Roku 1844 byl jmenován profesorem a v roce 1852 byl jako první lékař zvolen rektorem Vídeňské univerzity. Karel Rokitanský patřil mezi hlavní osobnosti tzv. druhé vídeňské školy. Jádro této školy tvořili především tři čeští lékaři – Karel Rokytanský, Josef Škoda, rodák z Plzně a Ferdinand Hebra, pocházející z Brna. Rokitanský úzce spolupracoval s internistou Josefem Škodou, společně srovnávali klinická data s pitevními nálezy a tak propojili klinickou medicínu s patologií. Rokitanský prosadil anatomickou patologii za povinný předmět mediků. Během života provedl nebo se aktivně podílel na téměř 60 tis. pitvách. Důležitý nebyl tak obrovský počet pitev, ale Rokitanský  z nich dokázal vytěžit velké množství vědeckých objevů, např. popsal první teorii patogeneze aterosklerózy nebo nekrózu jater. Napsal první systematickou studii vrozených srdečních vad v monografii o defektech srdečních přepážek. Rokitanský je především autorem významné a dlouho používané třídílné učebnice anatomické patologie „Handbuch der pathologischen Anatomie“, kterou vydal v letech 1842- 1846 a rozšířené zrevidované vydání v letech 1856-1861. Tato učebnice patřila dlouho k základům studia lidské anatomie. Rokitanský byl a stále je v Rakousku velice ctěn, zůstal ale srdcem Čech. V soukromých rozhovorech mluvil česky, ve Vídni podporoval české krajany, finančně podporoval dostavbu katedrály sv. Víta a často trávil dovolenou v Čechách, zejména v Jánských Lázních. Karel Rokytanský zemřel ve Vídni 23. 7. 1878. Slavnost a odhalení jeho pamětní desky na domě č. p. 42 (nyní ulici Karla Tomana) v Hradci Králové se uskutečnila v roce 1879. V tomto domě se ale Rokitanský ve skutečnosti nenarodil, narodil se v domě č. p. 64, v nynější Rokitanského ulici. V roce 2005 byl odhalen sochařský dvojportrét Rokitanského v nově otevřeném výukovém centru fakultní nemocnice v Hradci Králové. Sochařský dvojportrét vytvořil hradecký rodák sochař Vladimír Preclík, dvojportrét zobrazuje obličej mladého a obličej starého Karla Rokitanského. 

Zdroj obrázku: Wikimedia Commons

Z našeho fondu doporučujeme:

STEFAN, Hvězdoslav; PROCHÁZKOVÁ, Olga a ŠTEINER, Ivo. Karel Rokitanský. Hradec Králové: ATD, 2005. https://primo.svkhk.cz/permalink/f/6vkui8/420SVKH_AlephBib000455437

STEFAN, Hvězdoslav a Jan BEDRNA. Karel Rokitanský: historická črta s úvodním slovem Jana Bedrny. V Hradci Králové: Vydává Dům osvěty ve spolupráci s Vlastivědným kroužkem, 1954, s. [1a]. Dostupné také z: https://kramerius.svkhk.cz/uuid/uuid:f8bed879-119b-11e8-a3ad-00155d012102

ROKITANSKÝ, Karel. Handbuch der speciellen pathologischen Anatomie, II. Band: Enthaltend: Die Abnormitäten des Respirations-, des Digestions-, des Harn- und Geschlechts-Apparates. Wien: Bei Braumüller & Seidel, 1842, s. [III]. Dostupné také z: https://kramerius.svkhk.cz/uuid/uuid:2e934d89-e015-11e7-8607-00155d012102