Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > About us > O nás v tisku > Galerie připomíná tvorbu výjimečného umělce

Galerie připomíná tvorbu výjimečného umělce

KUBÍN, Karel. Galerie připomíná tvorbu výjimečného umělce. Hradecký deník. 13.04.2022, č. 87, s. 2. ISSN 1210-602X

Hradec Králové – Na retrospektivní výstavě Jindřich Rychter – Byl bych z toho paf!, která potrvá do 22. dubna, můžete zhlédnout práce z průřezu celého tvůrčího období tohoto výjimečného a originálního umělce. Slavnostní vernisáž se uskutečnila 7. dubna v galerii U Přívozu při Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové.

Ing. Jindřich Rychter (1955–2020) byl hradecký umělecký řezbář, ilustrátor, kreslíř a pedagog na SUPŠ v Hradci Králové. Vlastní tvorbě se věnoval od sedmdesátých let dvacátého století. Jeho práce se rozvíjely dvěma směry. Figurální skulptury byly inspirovány převážně surrealistickým malířstvím Maxe Ernsta a neoklasicistním kubismem Fernanda Legéra. Nefigurativní tvorba se ubírala cestou meditativního nekonstruktivního tvarování. Jeho skulptury vznikaly mimosmyslově, na podkladě nonverbálního dialogu se dřevem. Jeho tvorba vyniká svou všestranností. Účastnil se mnoha výstav, sympozií a soutěží u nás i v zahraničí. Za všechny jmenujme 4. místo v mezinárodní soutěži ve stavbě soch ze sněhu Chicago Snow Days v roce 2014.