Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > About us > O nás v tisku > Královéhradecký kraj a Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové vyhlašují první ročník soutěže K

Královéhradecký kraj a Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové vyhlašují první ročník soutěže Knihovna roku Královéhradeckého kraje

Královéhradecký kraj a Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové vyhlašují první ročník soutěže Knihovna roku Královéhradeckého kraje. kr-kralovehradecky.cz [online]. 16.03.2022 [cit. 2022-04-01]. Dostupné z: https://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/tiskove-centrum/aktuality1/kralovehradecky-kraj-a-studijni-a-vedecka-knihovna-v-hradci-kralove-vyhlasuji-prvni-rocnik-souteze-knihovna-roku-kralovehradeckeho-kraje--337326/
 
Soutěž Knihovna roku Královéhradeckého kraje je organizována pro knihovny v malých sídlech do 7,5 tisíce obyvatel, navazuje na pravidla a principy celostátní soutěže Knihovna roku a Vesnice roku. Cílem je ocenit nejlepší knihovny, jejich kvalitní knihovní služby a pestrou nabídku vzdělávacích a kulturních aktivit zaměřenou na místní komunitu. Vítězné knihovny budou pro ostatní knihovny příkladem dobré praxe a ocenění jsou povzbuzením pro knihovníky v jejich další práci.
 
Soutěžící knihovnu nominuje do soutěže její pověřená knihovna, a to nejpozději do 15. května 2022. Nominace do soutěže přijímá oddělení služeb knihovnám krajské knihovny. Celkový počet soutěžících knihoven je maximálně 6. Za každou oblast může v daném roce nominaci získat nejvýše jedna knihovna. Další soutěžící knihovnou je na doporučení komise Vesnice roku také knihovna, která zvítězila v této soutěži v kraji.
 
O vítězi rozhoduje odborná porota, která podle kritérií, jež navazují na celostátní kritéria soutěže Knihovna roku, udělí 1. až 3. místo. Tato ocenění budou spolu s finanční odměnou předávána na slavnostním večeru a setkání Knihovníků roku ve Studijní a vědecké knihovně.
 
Okruhy pro hodnocení knihovny:
- Plnění doporučených standardů
- Osobnost knihovníka
- Postavení knihovny v obci
- Prostory a vybavení
- Bezbariérovost a dostupnost
- Knihovní fondy
- Webová stránka a elektronické služby
- Služby v prostorách knihovny
- Práce s dětmi a dalšími skupinami návštěvníků
- Kulturní, vzdělávací akce, podíl na komunitním dění v obci
- Propagace knihovny
- Získání diplomu za knihovnické služby v soutěži Vesnice roku
 
Kontaktní místo pro podávání nominací:
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, Oddělení služeb knihovnám, Hradecká 1250/2, Hradec Králové
Email: knihovny@svkhk.cz
Tel: +420 494 946 224
 
Pověřené knihovny Královéhradeckého kraje:
Hradec Králové Knihovna města Hradce Králové www.knihovnahk.cz
Jičín Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně www.knihovna.jicin.cz
Náchod Městská knihovna v Náchodě www.mknachod.cz
Kostelec nad Orlicí Městská knihovna Kostelec nad Orlicí www.biblio.cz
Rychnov nad Kněžnou Městská knihovna Rychnov nad Kněžnou www.kulturark.cz/knihovna
Trutnov Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově www.mktrutnov.cz
 
Součástí nominace je třeba odevzdat tyto přílohy:
- Přihláška do soutěže
- Fotodokumentace
Pravidla pro ocenění Knihovna roku Královéhradeckého kraje schválila Rada Královéhradeckého kraje na svém zasedání dne 18. října 2021, usnesením číslo RK/32/1738/2021.