Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > About us > O nás v tisku > Křest knihy Koně z naší republiky a vernisáž Výstavy fotografií Lenky Stříbrné

Křest knihy Koně z naší republiky a vernisáž Výstavy fotografií Lenky Stříbrné

-red-. Křest knihy Koně z naší republiky a vernisáž Výstavy fotografií Lenky Stříbrné. Agrární obzor. 15.12.2021, č. 6, s. 23

Po dlouhém roce čekání od vydání knihy Koně z naší republiky se mohl konečně uskutečnit její křest. Ve třetím domluveném termínu (po dvou odkladech způsobených lockdownem), dne 11. listopadu v 17, 00 hodin se v prostorách Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové uskutečnila vernisáž velkoformátových fotografií koní paní Lenky Stříbrné spojená s křtem výše zmíněné knihy autorek Doc. RNDr. Barbory Mieslerové, Ph.D. a Lenky Stříbrné.

Průvodního slova se ujal majitel vydavatelství Agriprint Ing. Petr Baštan a slavnostní přípitek pronesla Ing. Lenka Gotthardová, CSc., bývalá ředitelka Národního hřebčína v Kladrubech, nynější starostka tamtéž a viceprezidentka Asociace svazů chovatelů koní. 
Obě autorky představily v prezentaci svou Cestu za snem; od vzpomínek na první okouzlení koňmi, přes první krůčky ve světě jezdectví, až po realizaci svých snů spojených s koňmi, ať už formou putování na koních, či prací s dětmi v koňském kroužku nebo formou dráhy profesionální fotografky koní či vzdělávání se v jezdectví. Zmíněny byly neobyčejné okolnosti setkání obou autorek, které spojila sdílená vášeň a vize, ale i víra, neúnavná pracovitost a vytrvalost. Posluchači také byli seznámeni s mnohdy nelehkým procesem vzniku fotografií, který je vždy kombinací kvalitně připravených koní, nádherného prostředí, ale i tak potřebné pomoci mnoha dalších lidí. 
Slavnostního křtu se zúčastnila necelá stovka návštěvníků, včetně mnoha chovatelů koní, jejichž svěřenci byli zvěčněni v knize, ale i návštěvníků z řad laické veřejnosti a po skončení prezentace bylo přichystáno pohoštění, přípitek a možnost zakoupit si knihu a autogramiáda autorek. Jednalo se tak o důstojné zakončení jednoho projektu zahrnujícího dlouholetou spolutvorbu a práci, který však samozřejmě přinesl i mnoho dalších tvůrčích nápadů a přesahů, které čekají na své uskutečnění.