Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > About us > O nás v tisku > Kulturou za Ukrajinu #3

Kulturou za Ukrajinu #3

Kulturou za Ukrajinu #3. idu.cz [online]. 24.03.2022 [cit. 2022-04-01]. Dostupné z: https://www.idu.cz/cs/aktualne/aktuality/2860-kulturou-za-ukrajinu-3
 
Pomáháme informovat ostatní organizace i jednotlivce o aktuálním dění jak v České republice, tak na Ukrajině i ve světě, o aktivitách ministerstva kultury, možnostech a příkladech pomoci, akcích a dalším dění v souvislosti s aktuálním válečným konfliktem. Naším cílem je shromažďovat informace a sdílet je se všemi, kdo mohou pomoci a kdo chtějí být informováni.
 
[...]
 
Kultura pomáhá
Nabídky pomoci, žádosti o pomoc, příležitosti
Aktuálně probíhající a konkrétní příklady pomoci, nabídky pomoci, ale i žádosti o zapojení se do projektů kulturních organizací.
 
NABÍDKY
Taneční konzervatoř Duncan připravila pohybově-kreativní taneční dílny určené pro ukrajinské děti od 5 do 15 let. Dílny proběhnou 26. března 10–14 hod v prostorách Konzervatoře Duncan centre. Kontakt: produkce@duncancentre.cz
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové pořádá každé úterý od 9:00–11:00 v 5. patře otevřené dopoledne pro ukrajinské rodiny s dětmi. Připraveny jsou hry, dětský koutek pro nejmenší, výtvarné potřeby ad. Zajištěno je malé občerstvení. Na místě bude k dispozici tlumočník.
Česká centra (CC) otevírají online INTEGRAČNÍ KURZY ČEŠTINY zdarma. Kurzisté si osvojí základní komunikační dovednosti češtiny, které jsou potřeba pro rychlou integraci do české společnosti. Kurzy jsou určeny pro úplné začátečníky s možností navazujících kurzů. Zájemci se mohou hlásit přes online formulář na webových stránkách ČC Kyjev.
Národní galerie v Praze nabízí mimořádné komentované prohlídky tlumočené do ukrajinského jazyka.
Sladovna Písek. Nabídka spolupráce při tvorbě programu nebo při realizaci festivalu Pískoviště ukrajinským umělcům, lektorům či učitelům. Kontakt: adam.langer@sladovna.cz
Divadlo Paměti národa ve spolupráci s Divadlem Bez zábradlí organizuje tvůrčí dílny pro děti uprchlíků z Ukrajiny ve věku od 10 do 18 let. Dílny nabídnou program, kde si děti budou moci aktivně odpočinout, hravým způsobem se seznámit s českou kulturou a zorientovat se v novém prostředí. Kontakt: divadlo@pametnaroda.cz
Galerie výtvarného umění v Ostravě nabízí volný vstup na výstavy a doprovodné programy a tvůrčí dílny s tlumočením.
Muzea pro Ukrajinu. Webová stránka AMG shromažďující informace o speciálních programech, akcích, informacích o aktuálních možnostech podpory, ad. Kontakt: kalendarium@cz-museums.cz
Actorsmap.cz nabídka registrace pro ukrajinské umělce zdarma. Více info. Kontakt: info@actorsmap.cz
Free production, organizátor akcí Město lidem, lidé městu a Slavnosti piva a gastrofestival Písek, které proběhnou v termínu 26.–27. 8. a 2.–3. 9. 2022, nabízí ukrajinským umělcům, ale i lidem z jiných profesí, zapojení se do programu za honorář. Kontakt: Robin Mikušiak, robin.mikusiak@freeproduction.cz, 724 951 025.
Asociace profesionálních divadel (APD) koordinuje za umělecký sektor ve spolupráci s Českými centry pracovní nabídky v českých kulturních institucích a propojuje je s potenciálními uchazeči o práci. Víte o někom, kdo hledá uplatnění v kulturním sektoru (umělci ze všech uměleckých oblastí včetně podpůrných technických profesí), kontaktujte APD a ta pomůže s rozšířením poptávky do příslušné sítě. Kontakt: pomoc@asociacedivadel.cz
Info portál IDU Culturenet vyzývá instituce, organizace i jednotlivce, kteří nabízí práci ukrajinským tvůrcům, umělcům či kulturním manažerům, aby své nabídky zasílali ke zveřejnění na webu culturenet.cz. Kontakt: info@culturenet.cz / 728 39 66 67.
 
[...]