Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > About us > O nás v tisku > Kurzy internetu jsou pro seniory i maminky.

Kurzy internetu jsou pro seniory i maminky.

In: Hradecké noviny. – Roč. 14, č. 45 (23.2.2005), s. 8.

Hradec Králové - Letos již počtvrté nabízí Studijní a vědecká knihovna kurzy internetu pro veřejnost. Kurzy se konají v počítačové učebně studovny na Eliščině nábřeží, která je vybavena i dataprojektorem, takže výklad mohou zájemci sledovat i na projekčním plátně. Důraz je kladen na praktické využití internetu na uživatelské úrovni. Kurzy jsou zvlášť vhodné pro seniory, ženy na mateřské dovolené, nezaměstnané a další zájemce. Výuka začne v březnu a bude vždy ve čtvrtek od 16 do 17.30 hodin. První lekce je určena těm, kteří s počítačem ještě nepracovali a neumějí ovládat myš ani klávesnici. V další se účastníci naučí základům vyhledávání na internetu, včetně práce s ovládacími prvky internetového prohlížeče. Jedna z lekcí bude věnována i základům elektronické pošty a zakládání vlastních internetových stránek.