Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > About us > O nás v tisku > Nová knihovna již roste

Nová knihovna již roste

(jh). / In: Realit. – Roč. 12, č. 3 (28.2.2005), s. 8.

V REALITu č. 2/05 jsme vás v příspěvku Nový domov pro knihy (str. 12) informovali o výstavbě Národní technické knihovny v Praze 6. Autorem vítězného architektonického návrhu na stavbu knihovny se stal ateliér Projectil architekti, s.r.o. Tento ateliér však nebude mít "svoji" knihovnu pouze v Praze. Dalším z "knihovnických" projektů, za jehož realizací stojí ateliér Projectil, je knihovna v Hradci Králové. Na přípravě projektu se podílel spolu s ateliérem Deltaplan, s.r.o. Stavba knihovny, která nabídne velké množství knih, 400 míst ve studovnách a učebnách, internet, literární kavárnu, konferenční a výstavní sál, byla zahájena v září loňského roku. V současné době probíhá založení stavby na pilotech. Knihovna opticky naváže na historické centrum města. Bude stát v těsném sousedství strojní průmyslové školy, jejímž autorem je architekt Josef Gočár. Půdorys objektu má neobvyklý tvar písmene X. "Při přípravě projektu nás inspirovalo především místo, kde se bude stavba nacházet, a kvalita architektury Hradce Králové," říká Mgr. akad. arch. Roman Brychta z ateliéru Projectil. "Knihovna v Hradci Králové je svým výrazem a geometrií pevná figura - litera z pevného materiálu. Budova NTK v Praze je soustředěnou budovou s transparentním průsvitným pláštěm s jemnou výrazovou proměnlivostí," popisuje odlišnosti pražské a královéhradecké knihovny architekt Brychta. "Obě knihovny jsou však otevřené ke svému klientovi - čtenáři," dodává. Dokončení knihovny, vyrůstající v Hradecké ulici, je plánováno na rok 2007.