Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > About us > O nás v tisku > Nová krajská soutěž veřejných knihoven zřizovaných obcemi

Nová krajská soutěž veřejných knihoven zřizovaných obcemi

Nová krajská soutěž veřejných knihoven zřizovaných obcemi. kralovehradeckenovinky.cz [online]. 13.12.2021, č. 347 [cit. 2022-01-03]. Dostupné z: http://www.kralovehradeckenovinky.cz/zpravy/regiony/nova-krajska-soutez-verejnych-knihoven-zrizovanych-obcemi/

Rada Královéhradeckého kraje připravuje pro příští rok vyhlášení soutěže pro veřejné knihovny v malých obcích.

Pravidla pro udělení ocenění Knihovna Královéhradeckého kraje byla schválena na říjnovém zasedání Rady Královéhradeckého kraje. Organizací soutěže byla pověřena Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, spolupracující organizací se stal Svaz knihovníků a informačních pracovníků východních Čech.

Cílem soutěže je oceňovat kvalitní knihovní služby a pestrou nabídku vzdělávacích a kulturních aktivit zaměřenou na místní komunitu. Soutěžící knihovny jsou pro ostatní knihovny příkladem dobré praxe a ocenění je povzbuzením pro knihovníky v jejich další práci. Pravidla krajské soutěže respektují podmínky, které platí pro celostátní soutěž vyhlašovanou Ministerstvem kultury. Východiskem pro hodnocení knihoven jsou celostátní knihovnické standardy, zohledňuje se úspěšná účast v krajském kole soutěže Vesnice roku. Úspěšné knihovny získají finanční dar a vítězná knihovna postoupí do celostátního kola soutěže Knihovna roku.

Vyhlášení 1. ročníku nové soutěže je plánováno na 15. 3. 2022, zároveň budou zveřejněna aktuální kritéria soutěže. Nominace do soutěže a hodnocení knihoven bude probíhat v rámci systému regionálních služeb knihoven.

Kralovehradeckenovinky.cz informovala Bc. Vladimíra Buchtová za Studijní a vědeckou knihovnu v Hradci Králové.