Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > About us > O nás v tisku > Ohlédnutí za skupinou Setkání.

Ohlédnutí za skupinou Setkání.

(mar). Ohlédnutí za skupinou Setkání. Mladá fronta Dnes - Královéhradecké vydání. 25.11.2009, roč. 20, č. 274, s. 5

Hradec Králové - Galerie U Přívozu v budově Státní vědecké knihovny v Hradci Králové otevře dnes v 17 hodin výstavu připomínající tvorbu proslulé fotografické skupiny Setkání, k níž patřily osobnosti oboru Taras Kuščynskyj, Rostislav Košťál či Miroslav Bílek. Skupina vznikla v roce 1975 a byla průkopníkem nové vlny české aranžované fotografie 70. let.

"Výstava představí stěžejní díla všech devíti členů skupiny zejména ze 70. a 80. let, kdy byla jejich tvorba na vrcholu popularity. K vidění budou klasické akty, inscenované portréty, snová zátiší, fotografie krajiny a další snímky," říká pořadatelka Anna Balíčková.

V roce 1975 se v Beskydech sešlo devět významných českých fotografů. Spojil je vzájemný tvůrčí respekt, podobný náhled na fotografii, zájem o umělecký svět i chuť spolupracovat na nejrůznějších fotografických akcích. "Jejich spojení nebylo nahodilé. Během patnácti let uspořádali na třicet společných výstav u nás i v USA, Kanadě či Dánsku. Každý se ubíral trochu jiným směrem, Kuščynskyj k oblíbeným aktům a portrétům, Bílek a Sikula ke krajinářské tvorbě, Košťál k dynamickému plenérovému aktu, Michl k surrealistickým fotografickým zátiším, Myška k dokumentárním portrétům, Balíček k inscenovaným portrétům a zátiším, Borovička ke specifickým ateliérovým portrétům, Tůma k poetickým cyklům. Přesto se jejich díla na společných výstavách vždy doplňovala a vytvářela zajímavý a hodnotný celek," uvádí Balíčková.

Skupina ukončila svou činnost na počátku 90. let, neboť se nevyrovnala s úmrtím Tarase Kuščynského a Miroslava Bílka. "Zůstává však hodnotná fotografická tvorba z této společné doby, nesporné místo skupiny v historii české fotografie 20. století, pocit soudržnosti, který tehdy pomáhal překlenout tupou dobu normalizace. Tato výstava je návratem k -době, kdy bylo Setkání na vrcholu své popularity, a připomenutím toho nejzajímavějšího, co skupina vytvořila," dodává fotograf Petr Balíček. Výstava potrvá do konce roku.