Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > About us > O nás v tisku > Ráje knihomolů

Ráje knihomolů

COUFALOVÁ, Martina. Ráje knihomolů. Moje psychologie. 23.02.2022, roč. 17, č. 3, s. 107-109. ISSN 1802-2073

OSLAVTE BŘEZEN – MĚSÍC KNIHY VÝLETEM DO KNIHOVNY! NABÍZÍME TIPY NA SKVOSTNÁ MÍSTA, KDE TO DÝCHÁ UŠLECHTILOSTÍ, HISTORIÍ A HLAVNĚ VZDĚLANOSTÍ.

Klášter Broumov, Královéhradecký kraj

Dnešní vzhled získal klášter Broumov, patřící řádu benediktinů, až v období baroka, nicméně první zmínka o něm pochází z dávného 13. století. V rámci prohlídek se podíváte do klášterního kostela sv. Vojtěcha, kde je vystavena vzácná, zde objevená kopie Turínského plátna. A pokocháte se bohatstvím klášterní knihovny, v jejíchž policích se ukrývá 17 tisíc svazků v mnoha jazycích. Jde hlavně o odborné knihy z oblasti teologie, filozofie, historie, přírodovědy, ale také o beletrii. Nečekejte žádný sucharský zážitek. Jeden z návštěvnických okruhů zahrnuje interaktivní návštěvu středověké klášterní písárny, spojenou právě s prohlídkou knihovny. Pokocháte se pohledem na barokní oázu vzdělanosti a ještě si (třeba i společně s dětmi) vyzkoušíte psaní a kresbu husím brkem i inkoustem.
(Více info na www.klasterbroumov.cz)

Metternichova knihovna na zámku Kynžvart, Karlovarský kraj

Jaké knihy měl na svém nočním stolku hrabě Metternich? Možná vám napoví návštěva zámku Kynžvart, kde prohlídkový okruh zahrnuje i jednu z největších šlechtických knihoven u nás. Někdejší majitel zámku, rakouský kancléř a diplomat Klemens von Metternich shromáždil více než 24 tisíc knih v mnoha jazycích, dokonce i v tamilštině. K vlastním svazkům pak přidal knihy svých předků a publikace benediktinské klášterní knihovny v Ochsenhausenu. Najdete tu i část Starého zákona, pocházející z přelomu 8. a 9. století. Velkou vzácnost představuje Keplerův spis Astronomia nova, věnovaný výsledkům dlouhodobého pozorování planety Mars, nebo bohatě iluminovaná Magdeburská kronika z roku 1525.
(Více info na www.zamek-kynzvart.cz)

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, Královéhradecký kraj

Knihovna nemusí být krásná jen proto, že je starobylá. Jak můžete vidět na obrázku, půvab leckdy nechybí ani ultramoderní instituci, jaká je k vidění v Hradci Králové. Dospěli k tomu i odborníci, kteří nové budově Studijní a vědecké knihovny přiřkli v roce 2009 titul Stavba roku. Jejich přízeň si získala nevšedním architektonickým řešením, přesněji řečeno zajímavou prací s pohledovým betonem a vnitřním prostorovým uspořádáním. Půdorys budovy knihovny, která ve svých útrobách skrývá na 700 tisíc svazků knih a časopisů, má tvar písmene X. Dá se říct, že je důstojnou sousedkou několika nedalekých škol, navržených slavným architektem Josefem Gočárem.
(Více info na www.svkhk.cz) 

Památník Karla Čapka ve Staré Huti, Středočeský kraj

Máte rádi knihy Karla Čapka? Expozice v památníku nedaleko Dobříše se zaměřuje nejen na život a dílo slavného spisovatele, ale sleduje i osudy jeho manželky Olgy Scheinpflugové a Čapkova přítele Ferdinanda Peroutky. Vše se tu samozřejmě točí hlavně okolo spisovatele a jeho díla, ale kromě obhlídky obsáhlé knihovny určitě potěší i pohled na zrestaurovaný Olžin hedvábný kostým z 20. let, originální Peroutkův konferenční stolek nebo vánoční blahopřání, které Scheinpflugové poslal osmnáctiletý Václav Havel. V areálu památníku nechybí ani pomníček připomínající nejslavnějšího psíka – Čapkovu Dášeňku. A máte-li chuť se protáhnout, určitě si projděte sedmikilometrový okruh po místech, která při svých zdejších pobytech Čapek rád navštěvoval.
(Více info na www.capek-karel-pamatnik.cz)

Knihovna Strahovského kláštera, Praha

I když tuto druhou nejstarší církevní knihovnu v Čechách zná asi každý, s ohledem na její význam ji nelze opominout. Je součástí Strahovského kláštera, patřícího premonstrátům, a schraňuje neuvěřitelných 280 tisíc svazků, včetně unikátní sbírky rukopisů a prvotisků. Vůbec nejstarším zdejším rukopisem je více než tisíc let starý Strahovský evangeliář. Knihovna zabírá dva rozlehlé sály. Starší, ale také menší je barokní Teologický sál, který dostal své jméno podle toho, že schraňuje hlavně knihy náboženského charakteru. Podle některých odborníků je cennější než druhý, klasicistní Filozofický sál, jenž svou výškou překonává dvě patra budovy. Vznikl jednoduše proto, že už nebylo kam knihy ukládat. V tomto sále se vyplatí zaklonit hlavu, protože strop zdobí překrásná malba vídeňského malíře Antona Maulbertsche s názvem Duchovní vývoj lidstva.
(Více info na www.strahovskyklaster.cz)