Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > About us > O nás v tisku > Ředitelem navěky? Už ne

Ředitelem navěky? Už ne

RAMBOUSKOVÁ, Michaela. Ředitelem navěky? Už ne. Mladá fronta Dnes - Hradecký kraj. 01.08.2017, roč. 28, č. 176, s. 13. ISSN 1210-1168

Ředitelé krajských kulturních organizací by už neměli mít časově neomezené smlouvy, ale jen šestiletá funkční období. Pokud by chtěli instituci vést dál, museli by se přihlásit do výběrového řízení. Návrh se týká deseti krajských organizací a čtyř, které kraj spolufinancuje s hradeckou radnicí. 

HRADEC KRÁLOVÉ Odvoláním ředitelky Muzea východních Čech na začátku července se vedení královéhradeckého hejtmanství rozhodlo zaměřit na pracovní úvazky šéfů kulturních příspěvkových organizací, jichž má kraj deset. Náměstkyně hejtmana Martina Berdychová (VČ+STAN), která má tuto oblast na starost, se rozhodla, že úvazky všech ředitelů sjednotí. 
Nyní má část šéfů krajských kulturních organizací pracovní smlouvu na dobu neurčitou, zatímco druhá část na dobu určitou. Podle záměru, s nímž Berdychová přišla, by do budoucna měli všichni ředitelé kulturních organizací mít smlouvu pouze na šest let, pak by se museli přihlásit do nového výběrového řízení. 
V první vlně se to má týkat deseti příspěvkových organizací kraje, mezi něž patří například Galerie moderního umění, úpická hvězdárna, Studijní a vědecká knihovna či Muzeum východních Čech. Dál bude chtít kraj jednat i o změně úvazků ředitelů čtyř obecně prospěšných společností, které kraj spravuje společně s městem Hradec Králové. Jde o Klicperovo divadlo, Divadlo Drak, hradeckou Filharmonii a archeopark ve Všestarech. "Model šestiletého funkčního období se z mého pohledu osvědčil u školských organizací, kde je toto pravidlo dáno školským zákonem. Rádi bychom ho aplikovali i v kulturních příspěvkových i obecně prospěšných organizacích," vysvětluje Berdychová. 
V šesti organizacích, jejichž ředitelé mají smlouvu na dobu neurčitou, zkrátí kraj jejich funkční období novými zřizovacími listinami, v nichž bude šestileté období zakotveno. Představitelé kraje musí vše nejprve projednat po právní stránce a změnu musí schválit i jednotlivé orgány kraje včetně výborů. "Musíme jednat i se samotnými řediteli organizací. Poslední slovo pak bude mít zastupitelstvo," vysvětlila Berdychová. 

Zřizovatel má právo stanovit si vlastní pravidla 
Šéfové dotčených institucí zatím mají o plánech kraje jen zběžné informace, někteří o plánovaných změnách zatím vůbec nevěděli. Mezi nimi třeba jeden z nejdéle sloužících ředitelů Tomáš Rybička, který vede Galerii moderního umění v Hradci Králové už od února 1997. "To je pro mě úplně nová informace. Zřizovatel však má právo stanovit si vlastní pravidla," uvádí Rybička. Možnou nutnost znovu se přihlásit do výběrového řízení zatím neřeší ani ředitel hvězdárny v Úpici Marcel Bělík. "Něco jsem o tom už slyšel, ale zatím jsem se tím nezabýval a nemám k tomu víc co říct," odpověděl s úsměvem Bělík, který úpickou hvězdárnu vede od roku 2011. 
Berdychová by ráda šestileté funkční období zavedla i pro ředitele čtyř obecně prospěšných společností. Ty však z větší části financuje hradecká radnice, o možnosti změny úvazků jejich šéfů musí kraj jednat s představiteli města. Berdychová proto bude jednat s Annou Maclovou (Koalice pro Hradec), která má kulturu na starost na městě a změnám ve funkčním období ředitelů kulturních obecně prospěšných společností by se nebránila. "Mně by to přišlo logické, na městě jsme se o tom už kdysi bavili. Takový systém může být pro stávající ředitele motivující, aby neustrnuli," míní Maclová. 
Královéhradecký kraj zřizuje celkem 125 příspěvkových organizací, z nichž většina je školská, 11 obchodních společností a pět obecně prospěšných společností. Na dobu určitou mají zatím smlouvy pouze ředitelé školských organizací, což kraji určuje školský zákon, a také čtyř kulturních. Na šest let má smlouvu ředitel Hvězdárny a planetária v Hradci Králové, Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou, hradeckého uměleckého centra Impuls a Regionálního muzea v Náchodě. "Ředitelé Impulsu a náchodského muzea mají funkční období do konce letošního roku, už jsme vyhlásili výběrové řízení," uvedla mluvčí hejtmanství Martina Götzová. 
Šéfové zdravotnických organizací a příspěvkových organizací ze sociální oblasti mají všichni smlouvy na dobu neurčitou. Jejich funkční období zatím kraj měnit nechce.