Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > About us > O nás v tisku > Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové plánuje modernizaci

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové plánuje modernizaci

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové plánuje modernizaci. parlamentnilisty.cz [online]. 16.02.2017, č. 47 [cit. 2017-03-13]. Dostupné z: http://www.parlamentnilisty.cz/article.aspx?rubrika=1423&clanek=475872 

Projekt, který zvýší ochranu knižního fondu a zlepší zálohování pomocí digitalizace, připravuje Královéhradecký kraj ve spolupráci se Studijní a vědeckou knihovnou v Hradci Králové. Investice v odhadované hodnotě 15 milionů korun se uchází o podporu z evropských fondů prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu. Tento projekt je v souladu se Strategií ITI Hradecko-pardubické aglomerace. 
Vypsána budou tři samostatná výběrová řízení týkající se modernizace síťové infrastruktury a vzduchotechniky a dále pořízení velkoformátového skeneru. 
"Stávající počítačová síť v knihovně je stará téměř deset let a nevyhovuje tudíž současným potřebám. Velké nároky jsou kladené především na zálohování digitalizovaných dokumentů.  Se samotnou digitalizací má pomoci nový skener formátu A1, který dosud v knihovně chybí. Ten, který je nyní v knihovně k dispozici, neumožňuje digitalizaci ohrožených velkoformátových periodik," vysvětlila náměstkyně hejtmana Martina Berdychová, která je odpovědná za oblast školství a kultury. 
Digitalizované dokumenty budou přístupné studentům i široké veřejnosti. Kromě možnosti digitálního zpracovávání velkoformátových dokumentů bude v rámci projektu zmodernizována síťová infrastruktura, zajištěno ukládání a zálohování digitalizovaných a elektronických dokumentů a prostřednictvím posílení klimatizace a doplnění zvlhčování ve stávající vzduchotechnice bude zvýšena ochrana knihovního fondu SVK HK, který je v mnoha případech unikátní. 
Realizace projektu je závislá na přidělení finančních prostředků z dotačního programu a její zahájení se předpokládá nejdříve ve druhé polovině letošního roku. Žádost o dotaci byla podána na podzim a řídící výbor ITI ji doporučil ke schválení. Pro přidělení dotace je ale nezbytné nejdříve provést výběrová řízení. Projekt bude přínosný nejen pro samotnou knihovnu, ale i pro další paměťové instituce Královéhradeckého kraje a jejich uživatele.