Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > About us > O nás v tisku > Univerzitní areál se rozrůstá / Stanislav Ďoubal.

Univerzitní areál se rozrůstá / Stanislav Ďoubal.

Mladá fronta Dnes. - Roč. 18, č. 113 (16.5.2007), s. 3. Kraj Hradecký.

MĚSTO VE MĚSTĚ Naproti královéhradecké fakultní nemocnici vyrůstá velký univerzitní areál. Bude v něm šest velkých budov, náměstí, sportoviště i moderní studijní a vědecká knihovna.

Někdejší pole mezi druhým silničním okruhem a řekou Orlicí naproti královéhradecké fakultní nemocnici se změní v univerzitní kampus se šesti velkými budovami, náměstím a sportovním areálem. Vedle roste také vědecká knihovna…

…Vědecká knihovna roste naproti areálu strojnické průmyslovky. Pětipatrová stavba z betonu za necelých 395 milionů korun by měla být hotova na podzim roku 2008. Objekt společné výuky Univerzity Hradec Králové z roku 1997 je jedinou dokončenou budovou budoucího areálu. V roce 1998 se stal stavbou roku. Budova fakulty informatiky a managementu hradecké univerzity bude hotova letos na podzim a studentům začne sloužit zřejmě příští rok na jaře. Další dvě budovy vyrostou v sousedství objektu společné výuky a fakulty informatiky a managementu. Uprostřed staveb bude náměstí. Budovy rektorátu a knihovny by měly uzavřít výstavbu areálu. Rektorát bude stát podél Hradecké ulice před objektem společné výuky, ke kterému povede pasáž. Sportovní areál vyroste v západní části kampusu nejblíže soutoku Labe s Orlicí.