Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Vědecká knihovna - Univerzita obrany Brno, Fakulta vojenského zdravotnictví v Hradci Králové

Adresa:Třebešská 1575, 500 01 Hradec Králové
Telefon:495 253 029
E-mail:voplatkova@pmfhk.cz
WWW stránky: http://library.pmfhk.cz/
Web katalog:http://library.pmfhk.cz/
Ředitel:PhDr. Zdeňka Voplatková
Okres:Hradec Králové
Pověřená knihovna:Knihovna města Hradce Králové