Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Pro knihovny > Aktuální zprávy > ​Knihovnická ocenění Královéhradeckého kraje roku 2023

​Knihovnická ocenění Královéhradeckého kraje roku 2023

11. října 2023 v konferenčním sále Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové proběhl slavnostní večer spojený s  udělením titulů Knihovnice/Knihovník roku 2023 Královéhradeckého kraje a vyhlášením výsledků soutěže MARK a soutěže Knihovna roku Královéhradeckého kraje. Akce se konala pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Mgr. Martina Červíčka. Setkání knihovníků se zúčastnila náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje Mgr. Martina Berdychová, primátorka města Hradec Králové Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D. a ředitel Knihovnického institutu Národní knihovny ČR Vít Richter a další významní hosté.
Titul Knihovnice/Knihovník se uděluje od roku 2009 Studijní a vědeckou knihovnou v Hradci Králové a regionálním výborem SKIP 08 Východní Čechy za mimořádně dlouhé působení v knihovnictví anebo za příkladnou knihovnickou práci ve dvou kategoriích: malé veřejné knihovny a veřejné knihovny. V kategorii Knihovnice/Knihovník malé veřejné knihovny ocenění získaly:

  • Bc. Eva Hynková, Místní knihovna Libřice (okres Hradec Králové)
  • Dana Víchová, Místní knihovna v Lukavci u Hořic (okres Jičín)
  • Marie Nepovímová, Obecní knihovny Šonov (okres Náchod)
V kategorii Knihovnice/Knihovník veřejné knihovny ocenění získaly:
  • Mgr. Ivana Votavová, Městská knihovna Náchod
  • Mgr. Blanka Nešetřilová, Městská knihovna Náchod
  • Irena Macurová, Městská knihovna Náchod
  • Blanka Seidlová, Městská Knihovna A Informační Centrum Nový Bydžov
  • Markéta Dubnová, Knihovna města Hradce Králové
  • Bc. Kateřina Hubertová, Knihovna města Hradce Králové
  • Bc. Eva Semrádová, Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
 
Královéhradecký kraj už dva roky vyhlašuje soutěž Knihovna roku Královéhradeckého kraje. Je to krajská soutěž veřejných knihoven zřizovaných obcemi. Soutěž organizuje Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové ve spolupráci se SKIP 08. Krajská knihovna dále spolupracuje při organizaci soutěže v rámci regionálních funkcí s pověřenými knihovnami Královéhradeckého kraje. Vítěz soutěže je nominován do celostátní soutěže Knihovna roku. Výsledky krajského kola soutěže Knihovna roku 2023 Královéhradeckého kraje:
1. Místní knihovna Holovousy, knihovnice Mgr. Lenka Doležalová
2. Obecní knihovna v Hejtmánkovicích, knihovnice Bc. Martina Zelenková
3. Knihovna Jaroslava City, Vysokov, knihovnice Jiřina Bittnerová
 
Pamětní list: Místní knihovna Kohoutov, knihovnice Dana Gregová,
Pamětní list: Knihovna U Mokřinky v Mokrém, knihovnice Dagmar Honsnejmanová
Pamětní list: Obecní knihovna Roudnice, knihovnice Ivana Novotná

Cenu MARK Východočeského regionu SKIP 08 v Královéhradeckém a Pardubickém kraji získali:
Královéhradeckým regionálním MARKem SKIP 08 se pro rok 2023 stává Mgr. Vanda Vaníčková, Ph.D. z Univerzity Hradec Králové, kterou do soutěže nominovala Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové.
Pardubickým regionálním MARKem SKIP 08 se pro rok 2023 stává Mgr. Radek Haňka z pardubické knihovny, kterého do soutěže nominovala Krajská knihovna Pardubice.
 
Všem oceněným gratulujeme!!!
Prezentace Knihovnice/Knihovník roku

Prezentace Knihovna roku Královéhradeckého kraje
Prezentace MARK
Tisková zpráva
Knihovnice-roku-2023.JPGKnihovnice/knihovník Královéhradeckého kraje roku 2023, archiv SVK HK

Knihovna-roku.jpgKnihovna roku Královéhradeckého kraje, fotografie KÚ Královéhradeckého kraje

Mark.JPGMARK, archiv SVK HK