Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Pro knihovny > Aktuální zprávy > Krajská soutěž knihoven pro rok 2022

Krajská soutěž knihoven pro rok 2022

3. 12. 2021 l E. Semrádová l Soutěže

        Rada Královéhradeckého kraje připravuje pro příští rok vyhlášení soutěže pro veřejné knihovny v malých obcích. Pravidla pro udělení ocenění Knihovna Královéhradeckého kraje byla schválena na říjnovém zasedání Rady Královéhradeckého kraje. Organizací soutěže byla pověřena Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, spolupracující organizací se stal Svaz knihovníků a informačních pracovníků východních Čech.
       Cílem soutěže je oceňovat kvalitní knihovní služby a pestrou nabídku vzdělávacích a kulturních aktivit zaměřenou na místní komunitu. Soutěžící knihovny jsou pro ostatní knihovny příkladem dobré praxe a ocenění je povzbuzením pro knihovníky v jejich další práci. Pravidla krajské soutěže respektují podmínky, které platí pro celostátní soutěž vyhlašovanou Ministerstvem kultury. Východiskem pro hodnocení knihoven jsou celostátní knihovnické standardy, zohledňuje se úspěšná účast v krajském kole soutěže Vesnice roku. Úspěšné knihovny získají finanční dar a vítězná knihovna postoupí do celostátního kola soutěže Knihovna roku.
 
       Vyhlášení 1. ročníku nové soutěže je plánováno na 15. 3. 2022, zároveň budou zveřejněna aktuální kritéria soutěže. Nominace do soutěže a hodnocení knihoven bude probíhat v rámci systému regionálních služeb knihoven.
 

 
Odbor kultury a památkové péče, Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Oddělení služeb knihovnám, Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové