Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Pro knihovny > Aktuální zprávy > Metodické doporučení pro školní knihovny

Metodické doporučení pro školní knihovny

Optimální parametry pro činnost školních knihoven i doporučení pro spolupráci s veřejnými knihovnami najdeme v Doporučení MŠMT k činnosti a funkci školních knihoven na základních a středních školách, které máme k dispozici od podzimu 2023.
Na jeho přípravě se podílelo Centrum pro školní knihovny Národního pedagogického muzea a Knihovny J. A. Komenského. Doporučení obsahuje pokyny pro tvorbu knihovního fondu, financování, personální zajištění i umístění školní knihovny. Součástí metodického doporučení je vzorový knihovní řád i vzorová smlouva o spolupráci mezi školou a knihovnou evidovanou Ministerstvem kultury ČR.
 
Doporučení MŠMT k činnosti a funkci školních knihoven na základních a středních školách ke stažení (pdf.)

Více o školních knihovnách
Centrum pro školní knihovny