Přeskočit navigaci

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
On-line katalog E-zdroje Digitální knihovna
Úvod > Pro knihovny > Aktuální zprávy > Pracovní skupina pro odbornou metodickou pomoc knihovnám Královéhradeckého kraje

Pracovní skupina pro odbornou metodickou pomoc knihovnám Královéhradeckého kraje

 

V uvedených specializacích rozšiřuje SVK HK služby pro knihovny Královéhradeckého kraje. Kromě služeb OSK (oddělení služeb knihovnám) nabízí odbornou metodickou pomoc těchto svých pracovníků:
              
Vedoucí pracovní skupiny
Mgr. Andrea Součková 
 
Akvizice (získávání, doplňování a evidence dokumentů, povinný výtisk, elektronické knihy)
Mgr. Vlasta Havrdová  
 
Bibliografie (regionální literatura, databáze ANL)
Mgr. Zdeňka Mikulecká
 
Elektronické dodávání dokumentů
Hana Kliková
hana.klikova@svkhk.cz


Informační a rešeršní činnost, elektronické informační zdroje
Mgr. Gabriela Holečková
 
Jmenná katalogizace, souborný katalog
Bc. Blanka Bayerová
 
Kulturní a vzdělávací akce pro veřejnost, public relations, marketing, fundraising
Bc. Vladimíra Buchtová
 
Meziknihovní výpůjční služby
Hana Hurtová
hana.hurtova@svkhk.cz


Práce s elektronickými dokumenty a digitalizace
Mgr. Lucie Jirků
lucie.jirku@svkhk.cz


Správa fondů (organizace, ochrana a revize fondů)
Martina Adametzová
 
Věcná katalogizace
Mgr. Markéta Špačková