Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Pro knihovny > Aktuální zprávy > Vyhlášení soutěže Knihovna roku 2022 Královéhradeckého kraje

Vyhlášení soutěže Knihovna roku 2022 Královéhradeckého kraje

Soutěž Knihovna roku Královéhradeckého kraje je organizována pro knihovny v malých sídlech do 7,5 tisíce obyvatel, navazuje na pravidla a principy celostátní soutěže Knihovna roku a Vesnice roku. Cílem je ocenit nejlepší knihovny, jejich kvalitní knihovní služby a pestrou nabídku vzdělávacích a kulturních aktivit zaměřenou na místní komunitu. Vítězné knihovny budou pro ostatní knihovny příkladem dobré praxe a ocenění jsou povzbuzením pro knihovníky v jejich další práci.

Soutěžící knihovnu nominuje do soutěže její pověřená knihovna, a to nejpozději do 15. května 2022. Nominace do soutěže přijímá oddělení služeb knihovnám na e-mailu knihovny@svkhk.cz. 

Podrobné informace naleznete na webu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.