Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Pro knihovny > Aktuální zprávy > Výroční zpráva

Výroční zpráva

11. 12. 2023 l 

Praktický návod pro zpracování výroční zprávy pro neprofesionální a menší profesionální knihovny vydal Knihovnický institut Národní knihovny ČR.

Dokument ve formátu Word (pro snadnou práci s textem) je k dispozici na:
https://ipk.nkp.cz/statistika-pruzkumy-dokumenty/informacni-materialy-a-dokumenty  
 
Text vysvětluje, co je výroční zpráva, upozorňuje na legislativní základy, navrhuje obsahovou strukturu zprávy, zabývá se grafickou úpravou. Publikace obsahuje vzor výroční zprávy a pro inspiraci i příklady textů v jednotlivých kapitolách.  
Tento praktický návod by měl být inspirací pro knihovny, které hledají osnovu pro svou výroční zprávu, nebo pro ty, které zatím své výroční zprávy nevydávaly. Knihovny, které mají povinnost výroční zprávy vydávat, by je měly mít schválené a publikované do 1. 3. následujícího roku.