Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Pro knihovny > Meziknihovní služby

Meziknihovní služby

V rámci meziknihovních služeb nabízí SVK HK knihovnám v ČR výpůjčky knih a dodávání kopií článků poštou nebo elektronicky. Knihovny mohou také pro své čtenáře objednat průběžné dodávání obsahu nových čísel časopisů.