Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Meziknihovní výpůjční služby (MVS) - knihy

Meziknihovní výpůjční služba (MVS) slouží k půjčování literatury pro všechny typy knihoven.
Meziknihovní výpůjční služba zajišťuje výpůjčky dokumentů od partnerských knihoven, když uživatel žádá dokument, který místní knihovna nevlastní. 

Knihovny Královéhradeckého kraje:

Knihovny Královéhradeckého kraje s přiděleným číslem průkazu a heslem objednávají dokumenty prostřednictvím čtenářského konta v online katalogu. Knihovny bez přiděleného průkazu objednávají na základě formuláře MVS (níže).
Knihovnám Královéhradeckého kraje poskytujeme meziknihovní výpůjční služby zdarma.

Ostatní knihovny (mimo Královéhradecký kraj):

Od 1. 1. 2021 poskytujeme MVS prioritně prostřednictvím služby ZÍSKEJ.

Knihovnám mimo Královéhradecký kraj poskytujeme MVS prioritně prostřednictvím národní platformy pro sdílení knihovního fondu ZÍSKEJ. Službu poskytujeme dle platných podmínek této platformy, tzn. 70 Kč/1 dokument. Stejná cena bude účtována i při objednání přes čtenářské konto v online katalogu, při zadání požadavku přes formulář MVS či prostřednictvím Souborného katalogu ČR. Aktuální doporučení Ústřední knihovnické rady najdete zde.
Informace na adrese mvs@svkhk.cz.

Formulář použijte pouze v případě, pokud Vám dosud nebylo přiděleno číslo průkazu a heslo.

Now
 Security code

Upozornění: Povinné je vyplnění polí označených hvězdičkou.