Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Pro knihovny > Národní plán obnovy > NPO – základní informace

Narodni-plan-obnovy-banner2.png
Výzva č. 0312/2023 – Rozvoj kompetencí: Vzdělávací aktivity pro pracovnice a pracovníky KKS v rámci Národního plánu obnovy – iniciativa Status umělce a umělkyně komponenty 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru

Název projektu: Zvyšování kompetencí kulturních a kreativních pracovníků v Královéhradeckém kraji

Registrační číslo: 0312000007
Termín realizace: 1. 7. 2023 – 31. 12. 2023
Výše dotace: 592 555 Kč
Cíl projektu: Zvýšit kompetence pracovnic a pracovníků kulturního a kreativního sektoru, zejména zaměstnanců muzeí, galerií, knihoven a dalších kulturních zařízení Královéhradeckého kraje, vč. subjektů podnikajících v kultuře v oblasti manažerských 
a komunikačních dovedností prostřednictvím realizace 8 odborných kurzů.


Projekt je realizován za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a Ministerstva kultury ČR.
 

Projekt je dále realizován za finanční podpory Královéhradeckého kraje. 

Stručný popis projektu:

Studijní a vědecká knihovna je zkušeným pořadatelem vzdělávacích akcí, které realizuje ve spolupráci s externími lektory i vlastními zaměstnanci. Prostřednictvím Národního plánu obnovy knihovna obdržela dotaci na vzdělávání pracovnic a pracovníků kulturního a kreativního sektoru s cílem podpořit jejich rozvoj v oblasti manažerských dovedností včetně komunikačních.

V rámci tohoto projektu bude realizováno 8 vzdělávacích akcí:

  • Kurz základních manažerských dovedností
  • Onboarding: Jak na úspěšnou adaptaci nových zaměstnanců
  • Nakládání s autorskými díly galerií, muzeí, hvězdáren a knihoven
  • Komunikace napříč generacemi a prvky Age managementu
  • Jak na motivující zpětnou vazbu
  • Slaďování osobního, rodinného a pracovního života „work-life balance“
  • Novela zákoníku práce a další témata
  • Asertivita a deeskalace konfliktu
Minimálně 100 pracovnic a pracovníků kulturního a kreativního sektoru (muzea, galerie, knihovny, kulturní domy atd.) získá takové znalosti a dovednosti, aby se z nich stali kompetentní, spokojení a profesionální pracovníci. Projekt v konečném důsledku přispěje k odolnosti kulturního a kreativního sektoru a k adaptabilitě těchto pracovníků na nové pracovní podmínky.   

Nabídka vzdělávacích akcí