Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Pro knihovny > Služby knihovnám > Knihovnické osobnosti > Slovník českých knihovníků

Slovník českých knihovníků

Slovník českých knihovníků vznikl z iniciativy Sdružení knihoven již v r. 2007, v roce 2014 tento projekt zaštítila Národní knihovna v Praze. Biografická databáze významných českých osobností působících v knihovnictví je přístupná prostřednictvím webových stránek v elektronickém knihovním systému Alephvstup do databáze.
Správcem databáze je Knihovnický institut Národní knihovny ČR,
ing. Dana Smetanová, (e-mail: dana.smetanova@nkp.cz).

Ke konci roku 2014 obsahoval Slovník českých knihovníků celkem přes 600 hesel osobností, z toho více než 80 jich bylo z Královéhradeckého regionu. Osobnosti jsou do slovníku vybírány podle přesně nastavených kritérií. Nově jsou zařazováni také držitelé knihovnických ocenění, v našem kraji např. nositelé titulů Knihovník/knihovnice roku Královéhradeckého kraje. Jedná se o kooperativní projekt, na vytváření slovníku se proto kromě Národní knihovny podílejí také krajské a některé oborové knihovny. Každý kraj má přidělenu kontaktní osobu, která spravuje hesla osobností regionu a doplňuje hesla nová.
Databázi za Královéhradecký kraj spravuje Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové a kontaktní osobou je Mgr. Zdeňka Mikulecká (e-mail: zdenka.mikulecka@svkhk.cz)

Jak vložit nové heslo?
Novou osobnost do Slovníku českých knihovníků může navrhnout v podstatě kdokoliv.
Je nutné rozlišovat dvě kategorie navrhovaných osobností – osobnosti z minulosti a osobnosti současné.
Každá navrhovaná osobnost musí splňovat daná kritéria (zaměstnání v knihovně, a dále podíl na jejím rozvoji, výuka odborných knihovnických předmětů, držitelé knihovnických ocenění na celostátní nebo krajské úrovni apod.). Heslo se poté zpracuje na základě dotazníku (ke stažení zde).

Vyplněný dotazník musí navrhovaná (současná) osobnost podepsat, čímž udělí souhlas s údaji uvedenými v dotazníku a s jejich uveřejněním. Je také žádoucí přiložit fotografii a v dotazníku opět podepsat souhlas s jejím uveřejněním. Vyplněný dotazník se odesílá pověřené kontaktní osobě buď poštou na adresu:
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, Hradecká 1250/2, 500 03 Hradec Králové, k rukám Z. Mikulecké, případně naskenovaný na e-mailovou adresu: zdenka.mikulecka@svkhk.cz. Poté bude heslo vloženo do databáze.
 

Knihovnické osobnosti Královéhradeckého kraje:

A
Ambrožová, Eva (1948-)
Antoš, Aleš (1928-)

B
Badal, Milan Norbert (1956-)
Benýšková, Jarmila (1950-)
Bezděková, Helena (1960-2001)
Blažková, Božena (1948-)
Brandejs, Josef (1853-1876)
Brouček, František (1892-1969)

Č
Čapek, Jan Blahoslav (1903-1982)
Čečková, Eva (1947-)
Čech, Jan (vl. jm. Vogel, Jan) (1904-1985)
Čejková, Stanislava (1945-)
Čelakovský, František Ladislav (1799-1852)
Čižinská, Barbora (1974-)

D
Dědečková, Lenka (1963-)
Domečka. Ludvík (1861-1937)
Drašnarová, Hana (1940-)
Dulová, Milena (1958-)
Dymáčková, Miroslava (1951-)
Dynterová, Emilie (1927-)

E
Emler, Josef (1836-1899)

F
Fiala, František (1817-1905)
Fraenkl, Pavel (1904-1985)

G
Gregová, Dana (1972-)
Grimová, Marie (1939-)

H
Haman, Aleš (1932-)
Hamplová, Vlasta (1941-2017)
Hanka, Václav (1791-1861)
Havlová, Milena (1971-)
Hynková, Ilona (1949-)
Hejl, František (1902-1982)
Hofman, Ladislav Karel (1876-1903)
Holá, Lenka (1956-)
Honsnejmanová, Dagmar (1963-)
Horáková, Ester (1973-)
Hromádka, Miloslav (1931-)
Hrubčínová, Marie (1933-2002)
Hubertová, Kateřina (1966-)
Hykeš, Pravoslav (1905-1978)

CH
Chmelařová, Zdena (1926-)

J
Jakubcová, Olga (1949-)
John, Jaromír (vl. jm. Markalous, Bohumil) (1882-1952)

K
Kefer, Jan (1906-1941)
Kilingr, Rudolf (1902-1972)
Klabalová, Božena (1951-)
Kloučková, Eva (1946-)
Kobrová, Jaroslava (1926-2015)
Kopřivová, Jana (1952-)
Košťálová, Lidmila (1948-)
Koudelková, Lia (1934-)
Kozáková, Radmila (1970-)
Kozúbková, Hana (1963-)
Krausová, Bohumila (1959-)
Krausová, Světla (1945-)
Křivský, Pavel (1912-1989)
Kubálek, Josef (1876-1968)
Kubečková, Ivana (1965-)
Květenský, Vlastimil (1932-1997)
Kyralová, Libuše (1983-)

L
Lánský, Lumír  (1929-)
Levínská, Blažena (1922-)
Loužil, Jaromír (1926-2013)

M
Macek, Emanuel (1924-1997)
Machová, Marcela (1944-)
Malina, Jiří (1940-2010)
Marván, Josef (1889-1959)
Máslová, Věruška (1942-)
Mattuška, Alois (1862-1922)
Matyková, Jarmila (1946-)
Mensinger, Karel (1813-1892)
Michlová, Dana (1953-)

N
Nešpor, Jan (1797-1874)
Novotná, Ivana (1964-)
Novotná, Věra (1912-1987)
Novotná, Věra (1943-)

O
Oehm, Miloslav (1870-1912)
Ouřadníková, Květa (1948-)

P
Pavel, Petr (1950-)
Pavelková, Marie (1946-)
Pavlíček, Václav (1940-)
Pavlíková, Helena (1958-)
Pelcl, František Martin (1734-1801)
Pěta, Jan (1945-)
Pitr, Josef Bonaventura (1708-1764)
Pleslová, Pavlína (1973-)
Podroužková, Jaroslava (1920-)
Podstránský, Josef Boleslav (1815-1893)
Pokorná, Šárka (1969-)
Pokorný, Emil (1921-2010)
Pokorný, Otakar (1963-)
Pospíšilová, Alena (1953-)
Potůčková, Helena (1950-2014)
Pražák, František (1885-1947)
Prchal, Zdeněk (1932-)

R
Ryba, František (1887-1969)
Rybová, Ludmila (1887-1974)

Ř
Řepková, Jarmila (1927-1992)
Řezníček, Václav (1861-1924)

S
Sládková, Marie (1921-1988)
Sobotková, Marie (1949-)
Sova, Antonín (1864-1928)
Staníková, Marta (1969-)
Stonjeková, Markéta (1949-)
Strouhalová, Libuše (1946-)
Suchoradský, Oldřich (1945-)
Svobodová, Eva (1959-)

Š
Šanderová, Hana (1964-)
Šantl, Jan Jiří (1798-1858)
Šidáková, Jitka (1949-)
Šimůnková, Marie (1952-)
Škraňková, Věra (1949-)
Šnajdr, Karel Sudimír (1766-1835)

T
Tajovský, Bohumil Vít (1912-1999)
Tichý, František (1886-1961)
Trnka, František Dobromysl (1798-1837)
Tučková, Markéta (1972-)

V
Vacina, Ladislav (1943-1992)
Václavíková Antošová, Lenka (1968-)
Vágenknechtová, Danuška (1932-2017)
Vágner, Vít (1889-1940)
Vaněk, Jiří (1920-1994)
Vaňková, Miroslava (1931-)
Vích, František (1932-1996)
Vítová, Jaroslava (1952-)
Vlček, Josef (1940-)
Vlčková, Ludmila (1928-)
Votavová, Ivana (1958-)

Ž
Žofka, František (1891-1976)
Živný, Ladislav Jan (1872-1949)