Přeskočit navigaci

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
On-line katalog Co číst Digitální knihovna
Úvod > Pro knihovny > Služby knihovnám > Propagační kampaň

Propagační kampaň

Krajská knihovnická kampaň                                                                                                    

Královéhradecká knihovnická konference                                                                              

"Knihovny se každý rok zaměří na jednu oblast knihovnické činnosti s cílem informovat co nejširší veřejnost  
o možnostech knihoven v dané oblasti." 
(Koncepce rozvoje veřejných knihoven Královéhradeckého kraje na období 2014-2018 s výhledem do roku 2020)


Rok 2018
Logo2018-(1).pngMotto: Jedno kliknutí otevírá svět

Téma:
Sdílení elektronických zdrojů a služeb, nové technologie 
v knihovnách.Cíle
►  uživatelé všech typů knihoven mají přístup k aktuálním a kvalitním elektronickým informacím,
►  knihovny Královéhradeckého kraje jsou dobře informovány o aktuálním stavu řešení Centrálního portálu                      knihoven, 
      využívají jej nebo jsou v něm aktivně zapojeny,
►  uživatel má možnost využívat v knihovně všech dostupných technologií, v čemž mu pomůže proškolený                      pracovník, 
a může komunikovat s knihovnou zcela virtuálně.


Prezentace:       Kampaň knihoven Královéhradeckého kraje na rok 2018 
Logo kampaně: logo kampaně s textem, logo kampaně bez textu
 
Rok 2017
Logo-kampan-2017.png
     Motto: Otisk papíru v digitálním světě

     Téma:  
     Digitalizace knihovních fondů, ochrana a zpřístupnění kulturního dědictví           regionu.

Cíle:
►Krajská knihovna digitalizuje regionální knihovní fondy a zpřístupňuje je v Digitální knihovně SVK HK
►Knihovny doplňují a zpřístupňují elektronické dokumenty, vydávají vlastní e-knihy
►Knihovny podporují zájem veřejnosti o digitalizované dokumenty, nabízejí uživatelům kvalifikovanou          pomoc při práci s těmito dokumenty

Prezentace:       Digitalizace v knihovnách
Logo kampaně: logo kampaně s textem, logo kampaně bez textu


Aktivity SVK HK pro knihovníky
SVK HK chystá jednou měsíčně speciální exkurze nazvané „Zkus si zdigitalizovat knihu”, kde si zájemci z řad veřejnosti mohou sami vyzkoušet proces digitalizace knihovního fondu od skenování po tvorbu metadat, a výsledek své práce si posléze prohlédnout v Digitální knihovně SVK HK (http://kramerius.svkhk.cz/search/). Zájemci z řad pracovníků knihoven mají také možnost účastnit se speciálních exkurzí. Ideální počet účastníků je 6-8 lidí. Exkurzi je možné realizovat po domluvě s vedoucí digitalizace, Mgr. Lucií Jirků: lucie.jirku@svkhk.cz, tel. 494 946 273.
Reportáž o projektu „Zkus si zdigitalizovat knihu!“ naleznete na:
http://vctv.cz/archiv/video/vychodoceske-zpravy-07-02-2017-18-00

Leták ke stažení (pro zobrazení v plné velikosti klikněte na obrázek)Letak-1-digitalizace.png
QR-Kramerius-titulek-(1).png
QR-FB-DK-titulek.png
 
Kampaň prezentována na webu SVK HK, dále v Digitální knihovně SVK HK nebo na facebookové stránce Digitální knihovny SVK HK (https://www.facebook.com/digitalni.knihovna.svkhk/). O kampani budou knihovníci informováni samozřejmě prostřednictvím zpravodaje
U nás
(http://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas.aspx),
zájemci naleznou informace také na stránkách občasníku X (http://www.svkhk.cz/Pro-verejnost/Obcasnik-X.aspx).
Rozhovor o digitalizaci v SVK HK s vedoucí oddělení digitalizace,
Mgr. Lucií Jirků: 
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3791594
 
 
 
Rok 2016
  Motto: Vzděláváme pro život    
  Téma: Vzdělávání se zaměřením na zvyšování funkční gramotnosti obyvatel

 
Cíl: Knihovny jsou motivovány a finančně podporovány svými zřizovateli, aby mohly být pro všechny občany místy plnohodnotného trávení volného času s bonusem získání znalostí. 
Prezentace: Vzděláváme pro život 2016 v SVK Hradec Králové 
Logo kampaně:    logo kampaně s textem  logo kampaně bez textu 
Šablona plakátu:  šablona docx. šablona doc.


Rok 2015 
 
   Motto: Knihovna je služba                                
    Téma: Služby v knihovnách kraje a rovný přístup obyvatel k těmto službám

     


Rok 2014
       
Motto: Víme, kde jsme doma
       Téma: Bohatství regionálních fondů a informací v našich knihovnách

   
 


Královéhradecká knihovnická konference
aneb Kam kráčíš, knihovnictví2018 - 6. ročník - 20. 11. 2018 - připravujeme na téma Elektronické zdroje a služby v knihovnách

2017 - 5. ročník - 21. 11. 2017 - Digitalizace v knihovnách
                                                     pozvánka - dokumentace přednášek - fotogalerie
                                                             

     
2016 - 4. ročník  - další informace...
2015 - 3. ročník    
              ►Centrální portál knihoven - prezentace roadshow
              ►Rok služeb v Královéhradeckém kraji - prezentace
​              ►program konference
              ►foto

2014 - 2. ročník - dokumentace, prezentace

2013 - 1. ročník - dokumentace
 
Služby knihovnám