Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Pro knihovny > Vzdělávání

Připravované vzdělávací akce na rok 2021


Seznam akcí a podrobnosti průběžně doplňujeme.
    
Termín Název akce      Lektor/ka      Max počet účastníků Forma školení     Počet dnů Počet hodin
30.3 2021 a 6.4.2021 Microsoft Teams: začátečníci a pokročilí 

Kurz obsazen

Ing. Tereza Otčenášková, BA, Ph.D. 

15

Online 2 8
8.4. 2021 Biblioterapie Marcela Kořínková  15 Online 1 2,5
13.4.2021 Knihovny a booktubeři 

Kurz obsazen

Miloslav Linc, Mgr. Alena Tománková
změna lektora
20 Online 1 4
4.5.2021 E-knihy v praxi českých knihoven

Kurz obsazen

Mgr. Vojtěch Vojtíšek 15 Online (MS Teams) 1 3
11.5.2021 Konference o personální práci v knihovnách více řečníků 100 Online (MS Teams) 1 6
25.5.2021 Knihovny.cz - Centrální portál českých knihoven

Kurz obsazen

Mgr. Hana Hornychová 15 Hybridně (Online a Pc učebna SVK HK) 1 4
7. a 15.6. 2021 Excel pro začátečníky a mírně pokročilé

Kurz obsazen

Ing. Tereza Otčenášková, BA, Ph.D.  20 Prezenčně 2 8
22. a 29. 6. 2021 Pedagogické minimum pro knihovníky I, II 
Kurz obsazen
Mgr. Vanda Vaníčková, Ph.D. 30 Prezenčně
Změna formy školení online (MS Teams)
 
2 10
14. 9. 2021 Pracovní právo a aplikace zákoníku práce v kulturních institucích JUDr. Jaroslav Stránský 30 Prezenčně 1 6
23.9.2021
Nový termín
Počítačová bezpečnost pro knihovníky
Kurz obsazen 
Ing. Hana Švecová 20 Hybridně (Online a Pc učebna SVK HK) 1 3
1.10.2021
Nový termín
Online zdroje k prezentování regionální historie
Kurz obsazen
 
Mgr. Eliška Valová 15-20 Online (MS Teams) 1 3
7.12.2021 Sociální sítě pro pokročilé Ing. Tereza Otčenášková, BA, Ph.D. 20 Online  1 4
5.10.2021-9.11.2021

Základní knihovnický kurz
Kurz obsazen
 

Více řečníků 20 Online 6 30