Přeskočit navigaci

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
On-line katalog Co číst Digitální knihovna
Úvod > Pro knihovny > Vzdělávání

Přehled odborných, vzdělávacích, společenských, propagačních a dalších akcí pořádaných knihovnami, profesními sdruženími (SKIP, SDRUK), školami, spolupracujícími firmami, ale i dalšími pořadateli a vztahujících se ke knihovnicko-informační profesi naleznete na: http://skipcr.cz/akce-a-projekty/knihovnicke-akce/
 
Dne 5. 12. 2016 byla Ústřední knihovnickou radou ČR schválena Koncepce celoživotního vzdělávání knihovníků. Podrobnosti a plný text naleznete na stránkách Knihovnického institutu NK ČR.

 

Plánované vzdělávací akce roku 2018


Datum Název akce Lektor Podrobnosti
24. 4. 2018 Výstupy z projektu Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému; syndrom vyhoření Více lektorů Budou upřesněny počátkem dubna.
15. 5. 2018 -
16. 5. 2018
 Konference o personální práci v knihovnách Více řečníků Budou upřesněny
  Práce se seniory v knihovnách   Budou upřesněny
13. 6. 2018 Diskusní panel Knihovna - věc veřejná Více řečníků Budou upřesněny