Přeskočit navigaci

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
On-line katalog E-zdroje Digitální knihovna
Úvod > Pro knihovny > Vzdělávání

Přehled odborných, vzdělávacích, společenských, propagačních a dalších akcí pořádaných knihovnami, profesními sdruženími (SKIP, SDRUK), školami, spolupracujícími firmami, ale i dalšími pořadateli a vztahujících se ke knihovnicko-informační profesi naleznete na: http://skipcr.cz/akce-a-projekty/knihovnicke-akce/
 
Dne 5. 12. 2016 byla Ústřední knihovnickou radou ČR schválena Koncepce celoživotního vzdělávání knihovníků. Podrobnosti a plný text naleznete na stránkách Knihovnického institutu NK ČR.

 

Plánované vzdělávací akce roku 2018


Datum Název akce Lektor Podrobnosti
3. 4. 2018

Jak si hledat spojence a nebýt na to sami

Mgr. Roman Novotný Na akci se již nelze přihlásit.
24. 4. 2018 Výstupy z projektu Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému; syndrom vyhoření Více lektorů Klikněte zde.
15. 5. 2018 -
16. 5. 2018
Konference o personální práci v knihovnách Více řečníků Na akci se již nelze přihlásit.
22. 5. 2018 Práce se seniory v knihovnách PhDr. Miroslava Dvořáková, PhD.,
Mgr. Zlata Houšková
ZRUŠENO
29. 5. 2018 Informace státní a veřejné správy na internetu Ing. Tereza Otčenášková, BA Klikněte zde.
29. 5. 2018 Seminář mediální gramotnosti pro knihovníky  Více lektorů Na akci se již nelze přihlásit.
5. 6. 2018 MS Publisher Mgr. Michaela Vápeníková Na akci se již nelze přihlásit.
12. 6. 2018 Práce s nástroji Google Ing. Tereza Otčenášková, BA Na akci se již nelze přihlásit.
13. 6. 2018 Diskusní panel Knihovna - věc veřejná Více řečníků Na akci se již nelze přihlásit.
19. 6. 2018 Word pro pokročilé uživatele Ing. Tereza Otčenášková, BA Klikněte zde.