Přeskočit navigaci

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
On-line katalog E-zdroje Digitální knihovna
Úvod > Pro knihovny > Vzdělávání

Připravované vzdělávací akce - 2. pololetí 2018


Datum Název akce Lektor Podrobnosti
16. 10. 2018 

15. 11. 2018
Práce s e-knihami Mgr. Eva Měřínská Klikněte zde.
23. 10. 2018  Práce se seniory v knihovnách
PhDr. Miroslava Dvořáková, PhD.,
Mgr. Zlata Houšková
Klikněte zde.
13. 11. 2018 Tvorba a zpracování dotazníků PhDr. Pavla Kovářová, Ph.D. Klikněte zde.
20. 11. 2018 Královéhradecká knihovnická konference Více lektorů Budou doplněny.
27. 11. 2018 Tvorba plakátů s použitím infografiky
Mgr. Marta Lelková,
Bc. Klára Havlová 
Klikněte zde.
4. 12. 2018
Práce s digitální knihovnou
Mgr. Lucie Jirků  Klikněte zde.
11. 12. 2018 Práce s digitální knihovnou II Mgr. Ladislav Hosák Klikněte zde.

 

 
 
Uskutečněné vzdělávací akce -  2018
Datum Název akce Lektor Podrobnosti
3. 4. 2018

Jak si hledat spojence a nebýt na to sami

Mgr. Roman Novotný Na akci se již nelze přihlásit.
24. 4. 2018 Výstupy z projektu Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému; syndrom vyhoření Více lektorů Na akci se již nelze přihlásit.
15. 5. 2018 -
16. 5. 2018
Konference o personální práci v knihovnách Více řečníků Na akci se již nelze přihlásit.
29. 5. 2018 Informace státní a veřejné správy na internetu Ing. Tereza Otčenášková, BA Na akci se již nelze přihlásit.
29. 5. 2018 Seminář mediální gramotnosti pro knihovníky  Více lektorů Na akci se již nelze přihlásit.
5. 6. 2018 MS Publisher Mgr. Michaela Vápeníková Na akci se již nelze přihlásit.
12. 6. 2018 Práce s nástroji Google Ing. Tereza Otčenášková, BA Na akci se již nelze přihlásit.
13. 6. 2018 Diskusní panel Knihovna - věc veřejná Více řečníků Na akci se již nelze přihlásit.
19. 6. 2018 Word pro pokročilé uživatele Ing. Tereza Otčenášková, BA Na akci se již nelze přihlásit.
25. 9. 2018 Elektronické publikování – tvorba a vydávání e-knih Vojtěch Vojtíšek Na akci se již nelze přihlásit.
2. 10. 2018 Bezpečné používání informačních technologií Ing. Zuzana Němcová, Ph.D. Na akci se již nelze přihlásit.

Přehled odborných, vzdělávacích, společenských, propagačních a dalších akcí pořádaných knihovnami, profesními sdruženími (SKIP, SDRUK), školami, spolupracujícími firmami, ale i dalšími pořadateli a vztahujících se ke knihovnicko-informační profesi naleznete na: http://skipcr.cz/akce-a-projekty/knihovnicke-akce/

 

Dne 5. 12. 2016 byla Ústřední knihovnickou radou ČR schválena Koncepce celoživotního vzdělávání knihovníků. Podrobnosti a plný text naleznete na stránkách Knihovnického institutu NK ČR.