Přeskočit navigaci

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
On-line katalog Co číst Digitální knihovna
Úvod > Pro knihovny > Vzdělávání

Přehled odborných, vzdělávacích, společenských, propagačních a dalších akcí pořádaných knihovnami, profesními sdruženími (SKIP, SDRUK), školami, spolupracujícími firmami, ale i dalšími pořadateli a vztahujících se ke knihovnicko-informační profesi naleznete na: http://skipcr.cz/akce-a-projekty/knihovnicke-akce/
 
Dne 5. 12. 2016 byla Ústřední knihovnickou radou ČR schválena Koncepce celoživotního vzdělávání knihovníků. Podrobnosti a plný text naleznete na stránkách Knihovnického institutu NK ČR.

 

Plánované vzdělávací akce roku 2018


Datum Název akce Lektor Podrobnosti
3. 4. 2018

Jak si hledat spojence a nebýt na to sami

Mgr. Roman Novotný Na akci se již nelze přihlásit.
24. 4. 2018 Výstupy z projektu Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému; syndrom vyhoření Více lektorů Klikněte zde.
15. 5. 2018 -
16. 5. 2018
Konference o personální práci v knihovnách Více řečníků Klikněte zde.
22. 5. 2018 Práce se seniory v knihovnách PhDr. Miroslava Dvořáková, PhD.,
Mgr. Zlata Houšková
Klikněte zde.
29. 5. 2018 Informace státní a veřejné správy na internetu Ing. Tereza Otčenášková, BA Budou upřesněny.
29. 5. 2018 Seminář mediální gramotnosti pro knihovníky  Více lektorů Budou upřesněny.
12. 6. 2018 Práce s nástroji Google Ing. Tereza Otčenášková, BA Budou upřesněny.
13. 6. 2018 Diskusní panel Knihovna - věc veřejná Více řečníků Budou upřesněny.
19. 6. 2018 Word pro pokročilé uživatele Ing. Tereza Otčenášková, BA Budou upřesněny.