Přeskočit navigaci

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
On-line katalog Co číst Digitální knihovna
Úvod > Pro knihovny > Vzdělávání

Přehled odborných, vzdělávacích, společenských, propagačních a dalších akcí pořádaných knihovnami, profesními sdruženími (SKIP, SDRUK), školami, spolupracujícími firmami, ale i dalšími pořadateli a vztahujících se ke knihovnicko-informační profesi naleznete na: http://skipcr.cz/akce-a-projekty/knihovnicke-akce/
 
Dne 5. 12. 2016 byla Ústřední knihovnickou radou ČR schválena Koncepce celoživotního vzdělávání knihovníků. Podrobnosti a plný text naleznete na stránkách Knihovnického institutu NK ČR.

 


Dotazník k připravované konferenci o personální práci v knihovnách. Termín akce: 15. - 16. května 2018.
 


 

Vzdělávací akce roku 2017


Datum Název akce Lektor Podrobnosti
24. 1. 2017 Kreativní informační lekce Mgr. Dagmar Chytková Na akci se již nelze přihlásit.
21. 2. 2017 Portál Knihovny.cz Mgr. Hana Hornychová Na akci se již nelze přihlásit.
22. 2. 2017 Psychologie jednání s agresivním jedincem kpt. PhDr. Jan Hubert, kpt. Mgr. Jana Bártová Na akci se již nelze přihlásit.
28. 2. 2017
7. 3. 2017
Pedagog v knihovně – knihovník pedagogem?
(cesta k cílové skupině dětí, dospělých i seniorů)
Mgr. Jan Sýkora Na akci se již nelze přihlásit.
9. 3. 2017 Praktický seminář k pravidlům RDA Bc. Blanka Bayerová Na akci se již nelze přihlásit.
18. 4. 2017 Zahájení Základního knihovnického kurzu více lektorů Na akci se již nelze přihlásit.
30. 5. 2017 Spolupráce a výměna informací na internetu Ing. Tereza Otčenášková Na akci se již nelze přihlásit.
6. 6. 2017 Sociální sítě pro pokročilé Ing. Tereza Otčenášková Na akci se již nelze přihlásit.
13. 6. 2017 Základy práce s digitální fotografií Ing. Tereza Otčenášková Na akci se již nelze přihlásit.
20. 6. 2017 MS PowerPoint pro pokročilé Ing. Tereza Otčenášková Na akci se již nelze přihlásit.
25. 9. 2017 Základy práce s digitální knihovnou Mgr. Lucie Jirků              Na akci se již nelze přihlásit.
26. 9. 2017 Tvorba plakátů s použitím infografiky Mgr. Marta Lelková,
Bc. Klára Havlová
Na akci se již nelze přihlásit.
3. 10. 2017 Práce s digitální knihovnou pro pracovníky rešeršních a informačních služeb  Ing. Aleš Brožek Na akci se již nelze přihlásit.
24. 10. 2017 Sté výročí republiky a jak s ním naložit Mgr. Vanda Vaníčková Na akci se již nelze přihlásit.
31. 10. 2017 Pokročilé úpravy fotografií a animace v programu Gimp Ing. Zuzana Němcová Na akci se již nelze přihlásit.
1. 11. 2017 Přednáška o severské literatuře Lektoři Skandinávského domu (NO zaměřená na prezentaci kultury severských zemí). Na akci se již nelze přihlásit.
2. 11. 2017 Školení ke statistickému výkaznictví pro profesionální knihovny PhDr.Vít Richter Na akci se již nelze přihlásit.
7. 11. 2017 Informace státní a veřejné správy na internetu Ing. Tereza Otčenášková Na akci se již nelze přihlásit.
14. 11. 2017 Excel pro mírně pokročilé Ing. Tereza Otčenášková Na akci se již nelze přihlásit.
15. 11. 2017 Stereotypy v komunikaci a jak předcházet problémovým situacím s uživateli Kateřina Nekolová, M. A. Na akci se již nelze přihlásit.
21. 11. 2017 Královéhradecká knihovnická konference více lektorů Na akci se již nelze přihlásit.
28. 11. 2017 Bezpečné používání informačních technologií Ing. Zuzana Němcová Na akci se již nelze přihlásit.