Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Pro knihovny > Vzdělávání

Seznam školení na rok 2023 připravujeme. Můžete se těšit na Základní knihovnický kurz, školení k tvorbě plakátů, dotazníků, zopakujeme si e-knihy, připomeneme bezpečnost v kyberprostoru a nezapomeneme se podívat ani na zásadní knihovnické projekty - digitální knihovny a portál Knihovny.cz. 
 
Uskutečněná školení
Termín Název akce Lektor/ka Max počet účastníků Forma školení Počet dnů Počet hodin
6.4.2022 Kritické myšlení a média Zvol si info 30 Prezenčně 1 3
8.6.2022 Mediální výchova pro knihovníky 21. století Mgr. Vanda Vaníčková, Ph.D. 35 Prezenčně 1 3,5
6.9.2022 Kurz opravy poškozených knižních vazeb
 
Mgr. Jan Hybner 30 Prezenčně 1 6
22.9.2022 Základy lektorské práce pro pracovníky knihoven Mgr. Lucie Škarková, Ph.D. 15 Prezenčně 1 6
20.9-18.10 2022 Pedagogické minimum pro knihovníky  Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. 20 Prezenčně/Online 5 40
21.10.2022 Tvorba dotazníků PhDr. Pavla Vizváry, Ph.D.
 
20 Online 1 4
4.11.2022 Kurz počítačové bezpečnosti pro knihovníky Ing. Hana Švecová 20 Prezenčně 1 6
15.11. 2022 Microsoft Teams: začátečníci Ing. Tereza Otčenášková, BA, Ph.D. 20 Prezenčně 1 4
22.11. 2022 Nástroje pro online komunikaci a základy Microsoft Teams: začátečníci Ing. Tereza Otčenášková, BA, Ph.D. 15 Online 1 4
29.11. 2022 Microsoft Teams: pokročilí  Ing. Tereza Otčenášková, BA, Ph.D. 20 Prezenčně 1 4
13. 12. 2022 Co se knihovníkům vyplatí vědět o cizincích a jiných kulturách... Mgr. Zuzana Schreiberová 20 Prezenčně 1 4