Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Pro knihovny > Vzdělávání > Aktuální vzdělávací akce > Autorská práva na internetu - 29. 11. 2016

Autorská práva na internetu - 29. 11. 2016


Zorientujte se v principech autorského práva.
Název: Autorská práva na internetu
Datum: 29. 11. 2016
Čas: od 10.15 hodin; délka školení 4 hodiny
Místo: konferenční sál knihovny, 5. NP
Lektorka: PhDr. Pavla Kovářová, Ph.D., Kabinet informačních studií a knihovnictví
Cena: 0,- Kč
Přihlášení: klikněte zde

Zařazení mezi účastníky Vám nejpozději do tří pracovních dnů potvrdíme e-mailem.

V případě problémů s přihlašováním pište na e-mail Bohdana.Hladikova@svkhk.cz nebo volejte na telefonní číslo 494 946 224.


Akci podpořilo Ministerstvo kultury z dotačního programu Veřejné informační služby knihoven (VISK 2).


Osnova kurzu:

  1. Základní principy autorského práva a základní pojmy - seznámení s obsahem a významem základních pojmů, se kterými autorské právo operuje. - 20 min.
  2. Osobnostní a majetková práva autorská – autor, ale i další lidé jsou nositeli různých autorských práv, která omezují, co kdo a jak může s dílem  něco dělat. - 30 min.
  3. Licence – kdo není nositelem autorských práv, může s dílem také  nakládat, a to tak, jak mu přímo umožňuje zákon (tzv. zákonné licence),  nebo bylo sjednáno v rámci tzv. licenční smlouvy. Oba přístupy budou  vysvětleny. - 40 min.
  4. Licence v elektronickém prostředí - pozornost bude věnována také specifikům elektronických děl, jako Creative Commons nebo GNU GPL. Licence  budou vysvětleny, stejně jako správné postupy při využívání děl v  souvislosti s danou licencí. - 30 min.
  5. Zákon a praxe – na základě částí autorského zákona budou představena specifika nakládání s autorskými díly v internetovém prostředí, naváže analýza mediálních sdělení (reálných případů), kdy bylo řešeno porušení autorského zákona na internetu. Pochopení řešení typických situací bude  ověřeno v rámci reflexe výukového bloku. - 90 min.
  6. Dotazy – závěrečná část semináře je určena pro dotazy. - 30 min.
    svkhk_logo.gif logo_vzdel_web-(2).gif